5 najważniejszych usprawnień VISI 2018 R2.

Najnowsza wersja oprogramowania VISI 2018 R2 została wzbogacona o wiele nowych funkcji i udoskonaleń, które pozwolą oszczędzić twój czas oraz ułatwią pracę. Poniżej przedstawiamy 5 najważniejszych usprawnień w VISI 2018 R2.


Ulepszenia w wypełnianiu otworów

 • Możliwość wypełnienia otworów/kieszeni, które przechodzą przez różne ściany.
 • Możliwość wypełniania luk na bryłach i dodanych powierzchniach.
 • Możliwość wypełnienia cylindrycznych otworów na wybranych bryłach.

Nowe polecenie edycji ścian

Jest to, ulepszona wersja polecenia Przesuń ścianę, która daje możliwość:

 • obracania ścian,
 • offsetowania ścian,
 • do przesuwania i wyciągania ścian wzdłuż większej liczby kierunków,
 • edytowania ścian cylindrycznych i zaokrąglonych.
Nowe polecenie edycji ścian

Nesting części na arkuszu blachy (Wybór brył)

Dodano możliwość wyboru brył do rozkładu na arkuszu blachy. Jest to użyteczna funkcja, gdy chcemy rozplanować utworzone stemple do wycięcia.

Projektowanie przyrządu/tłocznika

Dodano możliwość zarządzania wartością zagłębiania stempli, ustawianą przy konstruowaniu przyrządu, zarówno dla stempli standardowych, jak i zdefiniowanych ręcznie. Tym sposobem użytkownik może edytować określony parametr raz dla wszystkich zdefiniowanych stempli.

Nowa automatyczna orientacja układu współrzędnych

Automatyczna orientacja układu współrzędnych zapewnia bardziej intuicyjny i dynamiczny sposób definiowania układów w trakcie projektowania.

Zapewnia następujące funkcjonalności:

 • suwaki osi automatycznie obierają możliwe kierunki zgodnie z obiektem, na którym układ jest definiowany (dotyczy to również edycji ścian, przesuwania elementów, …),
 • suwaki osi zostały ulepszone o dodanie auto-orientacji w trakcie pracy na ścianach, dla przykładu oś Z ustawia się w kierunku normalnym do ściany itp.
Nesting części na arkuszu blachy

Możliwości kontroli

 • Wskaż suwak osi i przeciągnij: orientacja suwaka osi będzie zgodna z elementami, ścianami, punktami oraz układami znajdującymi się pod kursorem.
 • Kliknij i przeciągnij Suwak Osi: suwak jest sztywno przesuwany do nowego wskazanego punktu (tak jak wcześniej).
 • Używając klawisza Shift, można zablokować aktualną orientację, również dla trybu Wskaż suwak osi i przeciągnij.
 • Używając klawisza Alt można przesuwać osie X, Y, Z, aby wyrównać do punktu (kierunku).