Co nowego w VISI 2017 R1?

Wersja 2017 R1 oprogramowania VISI wnosi usprawnienia w zakresie nowych funkcjonalności odnoszących się do interfejsu użytkownika, projektowania form wtryskowych, projektowania tłoczników, programowania frezowania i wycinania drutowego, a także do symulacji procesu wtrysku.


Każda nowa wersja VISI jest dostępna za darmo dla użytkowników posiadających aktualną usługę subskrypcji.

Oto najważniejsze udoskonalenia, jakie wprowadza VISI 2017 R1:

  • Interfejs użytkownika

MENADŻER STYLÓW SZKICOWANIA

Nowy Menadżer stylów szkicowania. Ta komenda zastępuje wcześniejszą komendę Ustawienia cech z nowym interfejsem użytkownika, który umożliwia łatwiejsze tworzenie stylów oraz ich edycję.

WYBÓR ŁAŃCUCHA

Nowa opcja wyboru łańcucha elementów szkicowania (łuków, odcinków, krzywych i polilinii).

SZYBKI ZOOM SPACJĄ

Klawisz Spacja zastosuje szybki zoom w miejscu kursora. Wybierając klawisz Alt, powiększenie zostanie zastosowane.

  • Modelowanie

MENADŻER ZŁOŻEŃ

Zaktualizowane Autonumerowanie do tworzenia numerowania części na czterech stronach widoku. Została dodana opcja unikania duplikowania numerów części. Teraz żadne wskaźniki numerów nie nakładają się na siebie.

DOKUMENTACJA PŁASKA

Ulepszone tworzenie widoku wyrwanego z możliwością wybrania głębokości na widoku referencyjnym. Możliwość edycji wartości głębokości wyrwania w oknie dialogowym.

  • Mould / Progress / Flow

WERYFIKACJA UKŁADU CHŁODZENIA

Nowa opcja weryfikacji układu chłodzenia prowadzi użytkownika przez analizę termalną formy wtryskowej, wybierając gniazdo, wskazując układy chłodzenia i materiał kalkulacji. Przygotowanie gniazda będzie przeprowadzone w poleceniu Definicja części. Weryfikacja układu chłodzenia zawarta jest w module Mould.

OBLICZANIE ODSPRĘŻYNOWANIA

Nowa funkcjonalność umożliwiająca obliczenie kąta odsprężynowania, poprzez wybór części nominalnej, danych materiałowych i wykroju. Funkcjonalność umożliwia wygenerowanie siatki mesh reprezentującej model po odsprężynowaniu.

OBLICZANIE OBSZARÓW BEZPIECZNYCH

Nowa funkcjonalność umożliwiająca obliczenie i przedstawienie obszarów bezpiecznych formowanego elementu. Program wyświetla następujące obszary: wysoka tendencja do pofałdowania, tendencja do pofałdowania, niskie odkształcenia, obszar bezpieczny, obszar marginesowy oraz obszar błędny.

  • Machining

FREZOWANIE KIESZENI WAVEFORM 2.5D

Nowa strategia frezowania zgrubnego kieszeni zapewniająca stałe obciążenie narzędzia poprzez stały kąt opasania narzędzia.

FREZOWANIE WAVEFORM 3D

Strategia dostępna jest w operacji Frezowanie zgrubne hybrydowo. Ścieżka narzędzia przebiega płynnie, unikając nagłych zmian kierunku frezowania.