Nowe aktualizacje dla VISI – SU3.

Dla użytkowników nowego VISI 2016 R1 udostępniamy pakiet aktualizacji: Software Update 3.


SU3 wprowadza ulepszenia i niweluje defekty w funkcjonalnościach modułów Modelowanie, Interfejsy, Machining, PEPS Wire, Mould i Progress:

Modelowanie

 • Teraz istnieje możliwość utworzenia rewizji pliku.
 • Wprowadzono asocjatywność dla przekroju wyrwanego z widokiem.
 • Wprowadzono możliwość przycięcia ściany, nawet gdy jeden z elementów przycinających znajduje się poza obszarem docelowym.
 • Uzupełniono brakujące tolerancje w odwołaniach.

Interfejsy

 • Usprawniono eksport CATIA V5.
 • Usprawniono import DXF/DWG.
 • Nadano wsparcie dla importu z SolidWorks 2016.
 • Eksport do pliku Parasolid – umożliwiono import pliku x_t do NX 8.5.

Machining

 • Poprawiono ścieżkę frezowania helikoidalnego stożkowej cechy technologicznej.
 • Frezowanie standardowe zgrubne – teraz uwzględniono ograniczenia.
 • Ścieżki frezowania poprawiono generowanie.
 • Frezowanie z podejściem w kształcie U już nie tworzy błędnego podejścia szybkiego w kierunku Z.
 • Frezowanie wieloprzejściowe generuje teraz prawidłowo skorygowaną ścieżkę narzędzia.
 • Automatyczne pochylanie narzędzia zniwelowano możliwe kolizje z materiałem obrabianym.

PEPS Wire

 • Kąt pochylenia w operacji Smart dla walcowej cechy technologicznej – teraz jest uwzględniany.
 • Rodzaje narożników przy ręcznym pochyleniu pionowej cechy w operacji Smart – teraz są uwzględniane.
 • Silnik PEW teraz w sposób prawidłowy eksportuje okręgi konstrukcyjne do pliku DXF.
 • Przywrócono prawidłowy kierunek cięcia z mostkami.
 • ACvision – naprawiono błąd „Niemożliwa geometria” przy generowaniu postprocesora.
 • Dodano technologię MP1200 i MV1200S do bazy danych Mitsubishi.

Mould i Progress

 • Naprawiono element standardowy Hasco – Z071 – teraz faza jest po prawidłowej stronie.
 • Zniwelowano problem z edycją gniazd przez Konfigurator elementów na elemencie calowym.
 • Naprawiono problem z pierścieniem ustalającym Meusburger.