Nowości VISI 2017 R2.

VISI 2017 R2 dostarcza nową i ulepszoną funkcjonalność w procesach CAD i CAM, które są specjalnie zaprojektowane dla branży form wtryskowych i tłoczników.


Efekt sprężynowania | CAD

W momencie, gdy część blaszana zostaje zdjęta z matrycy, a siły formowania zostają zwolnione, sprężystość materiału sprawia, że geometria części podlega zjawisku sprężynowania. Nowa funkcjonalność przewidywania ma na celu skrócenie czasu oraz zmniejszenie kosztów związanych z typową dla przemysłu tłoczników metodą prób i błędów.

Funkcja sprężynowania wykorzystuje do obliczeń część nominalną, dane materiałowe i blank, aby wygenerować drugą siatkę uwzględniającą efekt sprężynowania. Konstruktor może również wykorzystać odpowiednie narzędzie do kompensacji i morfingu. Funkcje te przyniosą spore korzyści na rynku tłoczników, poprzez: redukcje czasu potrzebnego na proces „od projektu do wytworzenia” oraz obniżenie kosztów związanych z przeprowadzaniem testów prawidłowości wyrobu metodą prób i błędów.

Nowa wizualizacja strefy bezpiecznej | CAD

Podczas sprawdzania części pod kątem zdolności do odkształceń plastycznych, nowy, graficzny tryb reprezentacji analizy rozdziela wynik na sześć potencjalnych stref, które występują w trakcie procesu kształtowania.

  • Silna tendencja do pofałdowań – niewielkie rozciągnięcie w jednym kierunku i ściskanie w przeciwnym z pogrubieniem materiału. Bardzo prawdopodobne wystąpienie zmarszczeń.
  • Skłonność do pofałdowań – rozciąganie w jednym kierunku i ściskanie w przeciwnym z niewielkim pogrubieniem materiału. Możliwe wystąpienie zmarszczeń.
  • Niskie naprężenie – minimalne rozciąganie lub ściskanie w kierunku głównym, lub drugorzędnym.
  • Obszar bezpieczny – strefa poniżej krzywej granicznej formowania, prawdopodobieństwo wystąpienia defektów jest niskie.
  • Obszar graniczny — strefa pomiędzy rejonem bezpiecznym a rejonem narażonym na awarie, proces formowania odbywa się na granicy bezpieczeństwa.
  • Awaria – strefa powyżej granicznej krzywej formowania, prawdopodobieństwo powstania pęknięć jest wysokie (lokalne zmniejszanie grubości blachy).

Frezowanie 2.5 osiowe kieszeni | CAM

Nowa strategia frezowania 2.5 osiowego kieszeni poprawia jakość generowanej ścieżki narzędziowej, optymalizuje ścieżkę dla obszarów otwartych (krótsza ścieżka) oraz umożliwia prowadzenie obróbki z modelu półfabrykatu. Po zdefiniowaniu modelu półfabrykatu nowa strategia frezowania kieszeni jest w stanie zidentyfikować obszary, w których znajduje się materiał oraz wygenerować przejścia tylko w miejscach, gdzie jest to konieczne.

Frezowanie 2.5 osiowe Waveform | CAM

Nowa strategia 2.5 osiowa Waveform (dostępna wcześniej w operacji frezowania zgrubnego 3D) dostarcza technologię frezowania szybkościowego, która utrzymuje stały rozkład sił skrawania, stałą prędkość posuwu oraz płynne przejścia ścieżki, które utrzymują stałą prędkość maszyny.

Frezowanie resztek 2.5 osi | CAM

Nowa strategia resztkowa posiada te same ulepszenia i zalety co strategia frezowania kieszeni. Wykrywanie obszarów z pozostałym materiałem resztkowym przebiega w sposób automatyczny, bazując na wybranych operacjach referencyjnych. Obliczanie pozostałego materiału jest przeprowadzane, wykorzystując nowy silnik obliczeniowy, obecny również w strategiach frezowania 3 – osiowego.

Ulepszone 3 osiowe frezowanie zgrubne – resztkowe | CAM

Udoskonalenia zaimplementowane do strategii zgrubnej i resztkowej zapewniają niezawodną i lepszą jakościowo ścieżkę narzędziową. Algorytm obliczania materiału resztkowego został ulepszony w celu zapewniania większej dokładności. W rezultacie otrzymujemy lepszą jakość oraz optymalizację ścieżki narzędziowej w odniesieniu do obliczonego materiału resztkowego.

Nowa obróbka elektrod | CAM

Nowy moduł do obróbki elektrod automatyzuje proces „projektu do wykonania”. Moduł korzysta z informacji dodanych w trakcie fazy projektowania i automatycznie przekazuje dane do cykli CAM. Znacznie przyspiesza to proces wytwarzania elektrod oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów związanych z danymi wejściowymi.

Ponieważ często potrzebna jest znaczna liczba elektrod, które należy wykonać dla każdej formy, nowy moduł obróbki elektrod zapewnia znaczną oszczędność czasu przy ich produkcji.

Inne ważne ulepszenia wprowadzone w najnowszym wydaniu VISI 2017 R2 to:

  • Nowy program uruchamiający.
  • Wysokiej jakości pasek narzędzi dla monitorów 4k usprawnia pracę użytkowników.
  • Aktualizacja translatorów CAD do obsługi najnowszych formatów geometrycznych.
  • Ulepszona technologia WEDM i ogólne poprawki oprogramowania.