Nowy moduł do inżynierii odwrotnej w VISI 2018 R2.

Najnowsza wersja VISI wprowadza nowy moduł do inżynierii odwrotnej, a także nową i ulepszoną funkcjonalność dla funkcji CAD i CAM, dedykowanych specjalnie dla rynku form wtryskowych i tłoczników.


W ramach szerszego projektu inżynierii odwrotnej nowa wersja VISI 2018 R2 oficjalnie uruchamia dedykowany moduł wspierający inżynierię odwrotną w istniejącym środowisku CAD/CAM VISI. Pozwala na załadowanie chmury punktów i utworzenie wygładzonej i oczyszczonej siatki.

Moduł inżynierii odwrotnej jest całkowicie zintegrowany z systemem VISI, co oznacza, że chmurę punktów można załadować bezpośrednie z ramienia pomiarowego Hexagon Romer lub z zewnętrznego pliku i wygenerować odpowiednią, zoptymalizowaną siatkę przy użyciu specjalnych narzędzi — mówi Marco Cafasso, VISI Product Manager w Vero Software”.

Siatka ta może być punktem wyjściowym do tworzenia odpowiednich powierzchni przy użyciu funkcji modelowania lub może być wykorzystana w celach obróbki.

Projekt VISI

VISI 2018 R2 zawiera prawie 250 nowych i ulepszonych funkcji, w tym aktualizację modelowania bezpośredniego, które zapewniają dodatkową edycję zarówno brył, jak i powierzchni.

Nowe polecenie Edycji Ścian oznacza, że bryły można edytować w prosty sposób, przesuwając lub pociągając wskazane ściany. Na przykład, rozmiar kieszeni z otworami – lub rozmiar bryły – może być zmieniony przy użyciu tego nowego narzędzia w bardzo prosty sposób.

Udoskonalenia funkcji Rozszerzanie powierzchni oraz Wypełnianie otworów oznacza dla konstruktora możliwość bezpośredniego pracowania na ścianach bryły, a nie tylko na powierzchniach, co zdaniem Marco Cafasso zapewnia znaczną oszczędność czasu w fazie projektowania i edytowania.

Kolejną nową funkcją CAM jest „Toolpath Mirroring”, która kopiuje bieżący projekt, odzwierciedlając wszystkie jego ścieżki narzędziowe. Funkcję można zastosować dla każdych ścieżek 2 osiowych, 3 osiowych 3+2 – osiowych i 4/5 osiowych wygenerowanych w VISI. Zachowuje ona oryginalne kierunki skrawania dla każdej operacji i pozwala zaoszczędzić dużą ilość czasu podczas przygotowywania ścieżek narzędziowych dla lustrzanej geometrii, co jest często stosowane w branży motoryzacyjnej.

Wprowadzono bardziej intuicyjny i dynamiczny menadżer zarządzania płaszczyznami roboczymi, ulepszono edycję ścian oraz zwiększono wygodę użytkowania VISI w najnowszej wersji.

Dynamiczne zarządzanie płaszczyzną roboczą

Dynamiczne zarządzanie płaszczyzną roboczą zapewnia większą elastyczność i łatwość obsługi. Nowa płaszczyzna robocza jest dynamicznie i automatycznie orientowana względem wskazanej ściany.

Wprowadzony został również kontekstowy pasek narzędzi aktywnego wyboru, który pozwala użytkownikowi na przełączanie się pomiędzy kontekstowymi funkcjami, co zapewnia prostszą, bardziej intuicyjną i satysfakcjonującą obsługę.