Inteligentna produkcja dzięki czterem połączonym rozwiązaniom Hexagon.

Symulacja G-code, pomaga zapobiec kosztownym awariom podczas obróbki 5-osiowej.


W obliczu nowych wyzwań, aby skrócić czas realizacji i obniżyć koszty całości procesu produkcyjnego, od wstępnej koncepcji projektowej do gotowych komponentów produkcyjnych wychodzących z oprzyrządowania, duża firma produkująca narzędzia musiała przyjrzeć się nowym możliwościom usprawnienia swojego procesu.

Po zapoznaniu się z ofertą oprogramowania dostępną na rynku Petford Tools zainteresował się renomowanymi rozwiązaniami Smart Manufacturing firmy Hexagon. Z możliwościami oprogramowania oferowanego przez Hexagon, po raz pierwszy zetknęli się kilka lat wcześniej, gdy oglądali prezentację dotyczącą VISI. W szczególności byli pod wrażeniem możliwości weryfikacji kolizyjności ścieżek narzędziowych przy użyciu programu NCSIMUL, w którym symulacja G-code została przeprowadzona na „cyfrowym bliźniaku” rzeczywistego modelu obrabiarki CNC.

Mimo że poprzedni system Petford Tools był w pełni zintegrowany z procesami produkcyjnymi i zastąpienie go było poważnym przedsięwzięciem. Dyrektor zarządzający Adrian Lloyd twierdzi, że wdrożenie w pełni połączonego cyklu produkcyjnego, na który składają się cztery, współpracujące ze sobą rozwiązania firmy Hexagon było „warte zachodu”.

W skład pakietu czterech rozwiązań weszły: WORKXPLORE, używany przez zespół sprzedaży; VISI dla konstruktorów form; WORKNC do programowania 11 obrabiarek 5-osiowych i 3+2-osiowych; oraz NCSIMUL, pozwalający dokładnie symulować ścieżki narzędzia.

VISI zapewnia wysoką jakość wykończenia gniazd formy

Firma Petford Tools jest częścią grupy Petford, projektującej i produkującej formy dla Petford Molding, która wykorzystuje je na własnych wtryskarkach do produkcji milionów części każdego roku dla różnych gałęzi przemysłu. Produkty obejmują wewnętrzne i zewnętrzne wykończenia samochodów, wykończenia wnętrz samolotów, wraz z częściami silników lotniczych oraz szeroką gamę produktów dla branży budowlanej, przemysłowej, kolejowej i morskiej, a także samochodów ciężarowych, artykułów ogrodniczych i zespołów wyścigowych F1.

Dyrektor ds. Projektowania, Ian Foy, podkreślił, że priorytetowe jest, aby ich formy wtryskowe były wykonane bardzo precyzyjnie ze względu na złożoność oprzyrządowania, z wieloma ruchomymi komponentami. Również wiele formowanych produktów wymaga wysokiej jakości wykończenia powierzchni. „Z tego powodu musimy zapewnić wysoką jakość wykończenia gniazd formy. Dokładność niektórych form wtryskowych musi mieścić się w tolerancji +/- 0,01 mm”.

Zapytanie, które otrzymuje zespół sprzedaży, najczęściej zostaje przesłane w formie modelu CAD. Plik jest importowany do WORKXPLORE, w celu wstępnej oceny projektu i jego wykonalności, co umożliwia wykonanie dokładnej wyceny otrzymanego zlecenia. Po bezproblemowym przejściu przez WORKXPLORE i VISI dociera do zespołu narzędziowego.

Ian Foy wyjaśnia, że WORKXPLORE, naprawdę zasługuje na swoją reputację jako narzędzie do szybkiego przeglądania i analizy plików CAD. „Jest szczególnie skuteczny w bardzo szybkim odczytywaniu różnych formatów CAD, dzięki czemu możemy importować duże pliki CAD i natychmiast je weryfikować. Jest to dla nas duża korzyść, ponieważ nasz poprzedni pakiet CAD reagował dość ospale w zetknięciu z plikami o większych rozmiarach ”.

Wszelkie dodatkowe modyfikacje modelu CAD wykonywane są w VISI. Oprogramowanie VISI wykorzystywane jest już bezpośrednio po złożeniu zamówienia. „Używamy go do ścisłej współpracy z klientem przy tworzeniu ostatecznego, zoptymalizowanego pod kątem wykonalności i opłacalności produktu. Następnie przystępujemy do pełnego zaprojektowania przyrządu w VISI

VISI używane jest do ścisłej współpracy z klientem przy tworzeniu ostatecznego, zoptymalizowanego pod kątem wykonalności i opłacalności produktu

Po zakończeniu procesu projektowania pliki są importowane do WORKNC, gdzie generowane są ścieżki narzędziowe dla obróbki 5 osiowej oraz 3+2. Oprogramowanie WORKNC zapewnia zautomatyzowane, wydajne ścieżki narzędziowe, co przekłada się na radykalny wzrost produktywności poprzez: skrócenie czasu obróbki, wydłużenie żywotności narzędzi oraz lepsze wykorzystanie maszyn.

Zanim rozpocznie się obróbka metalu, potrzebna jest pewność, że ścieżki narzędziowe są w 100% dokładne. „Przy obróbce 5-osiowej kolizje byłyby bardzo kosztowne, zarówno pod względem finansowym, jak i straconego czasu, dlatego przeprowadzamy pełną symulację G-kodu w NCSIMUL”.

Osiąga się to poprzez utworzenie wirtualnego modelu obrabiarki, wraz z całym środowiskiem obróbki, co również pozwala kontrolować zużycie oraz obciążenie narzędzi.

Gotowe narzędzia, przechodzą do Petford Moulding, aby rozpocząć produkcję na 11 wtryskarkach Krauss-Maffei i Engle, o sile zwarcia od 160 do 1700 ton, wyposażonych w robotykę typu pick and place. Usługi formowania obejmują wsparcie partii próbnej (walidacja jakości APQP) z pełną analizą wymiarową i objętościową 24/5.

Ogólnie rzecz biorąc, integracja czterech rozwiązań Hexagon w celu stworzenia jednego, połączonego procesu workflow, pozwoliła na ulepszenie kompleksowych usług, które Petford zapewnia swoim klientom. Oferta firmy obejmuje modyfikacje narzędzia i jego faktury, pomoc w razie awarii oraz naprawy 24/7, wraz z pełnym wsparciem technicznym CAD i zarządzaniem projektami.

Podsumowując rozwiązania gwarantujące płynny przepływ pracy, oferowane przez Hexagon, Adrian Lloyd potwierdził, że z łatwością sprostały największym wyzwaniom, jakim były wymagania klientów w zakresie obniżenia kosztów. „WORKNC i VISI obsługują pełne pliki dużych modeli znacznie lepiej niż nasz poprzedni system, co oznacza, że ​​możemy je szybciej importować i rozpocząć pracę z nimi. Dzięki temu całość prac przebiega bardzo sprawnie. Oprogramowanie WORKXPLORE umożliwia natychmiastową reakcję już na początkowym etapie projektu. Z kolei NCSIMUL dzięki precyzyjnej symulacji ścieżek eliminuje ewentualne awarie i przestoje podczas procesu obróbki”.

Kluczowe korzyści:

  • Symulacja G-code pozwala uniknąć kosztownych i czasochłonnych awarii.
  • Możliwość natychmiastowej i szybkiej oceny dużych plików CAD.
  • Zautomatyzowane, wydajne ścieżki narzędzi zapewniają znaczący wzrost wydajności.