Poznaj nowości VISI Flow 2019 R1.

VISI Flow jest unikalnym narzędziem przewidywania idealnym do analizy przed i po produkcji formowanych wtryskowo komponentów tworzywowych. W najnowszej wersji oprogramowania VISI 2019 R1 wprowadzono kilka udoskonaleń, których opis znajduje się poniżej.


Ładowanie danych konfiguracji obliczeń

Możliwość powiązania tych samych parametrów z poprzednią analizą wypełniania (pliki*.fes) z nową symulacją została sprawdzona i ulepszona. Zostanie również wyświetlony komunikat, aby sprawdzić poprawność położenia punktu wtryskowego.

Chłodzenie konformalne – nowe Zarządzanie

W świetle nowych ulepszeń dokonanych w module Mold konfiguracja konformalnych kanałów chłodzenia została całkowicie przejrzana. Flow pozwala teraz dodawać i zarządzać tymi układami chłodzenia, w tym układami pochodzącymi z nowej funkcji Mold, w projekcie Flow. Ponadto uproszczono zarządzanie wszystkimi obwodami podczas przygotowania obliczeń termicznych.

Należy zauważyć, że optymalizacja chłodzenia formy poprzez analizę termiczną przyjmuje coraz większe znaczenie. Takie podejście, z tradycyjnymi i konformalnymi kanałami, pozwala bezpośrednio modelować obwody 3D, których efekt chłodzenia jest odzwierciedlony przez elementy chłodzące jako MES.

Zamiast zapewnienia średniego domyślnego natężenia przepływu dla chłodziwa ze wszystkich obwodów, teraz każdy obwód będzie wyświetlał określoną sugestię dla jego natężenia przepływu chłodziwa w oparciu o szacowany czas chłodzenia. Ta opcja nie jest dostępna dla sprawdzenia poprawności chłodzenia.

Wartość temperatury formy w przekroju

Teraz możliwe jest wyświetlanie wartości temperatury formy po prostu przez kliknięcie węzła na modelu, gdy patrzy się na wyniki w trybie przekroju. Ta cenna informacja o procesie jest dostarczana z czytelnymi etykietami na ekranie.

Przekrój z zarysem części

Przekrój z zarysem części

Aby umożliwić lepsze zrozumienie wyników, zaimplementowano możliwość wizualizacji obrysu części w przekroju formy.