Projektowanie tłoczników z VISI na Politechnice Rzeszowskiej.

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej prowadzi obecnie nabór na studia podyplomowe „Konstrukcja tłoczników przemysłowych”, które rozpoczną się od lutego 2017 r. i będą trwać przez dwa semestry. Obejmują one w sumie 225 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych. Podczas zajęć z projektowania tłoczników, studenci będą korzystać z oprogramowania VISI.


Oprogramowanie VISI umożliwia konstruktorom przejście przez cały etap projektowania zaawansowanych konstrukcyjnie tłoczników jednozabiegowych, postępowych czy też transferowych. Użytkownicy oprogramowania mają możliwość wyceniania zleceń, uzyskując szybki wykrój półfabrykatu na wytłoczkę, zakładając rodzaj i gatunek materiału, charakterystykę procesu kształtowania czy warunki brzegowe.

Równolegle z rozwinięciem otrzymuje się rozkład pocienienia na ścianach modelu, wizualizację obszarów bezpiecznych, strefy pofałdowania oraz geometrię w postaci siatki mesh reprezentującą odsprężynowanie. Kiedy projekt jest przyjęty do realizacji, planista procesu tłoczenia rozwija krok po kroku poszczególne obszary formowanego elementu. VISI pozwala również na zaprojektowanie kilku rozwiązań taśm, biorąc pod uwagę dynamiczną ocenę zużycia materiału i dobór odpowiedniego podejścia technologicznego – mówi Mateusz Szczygieł z VISI Polska”.

Studia, podczas których będzie wykorzystywane oprogramowanie VISI, przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się lub zamierzających specjalizować się w projektowaniu procesów przeróbki plastycznej blach. Podstawowym celem studiów jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach konstruktorów oprzyrządowania do przeróbki plastycznej blach, w tym w szczególności poznanie zasad poprawnej konstrukcji tłoczników.

Uczestnicy studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Rzeszowskiej, zdobędą wiedzę z zakresu konstrukcji tłoczników i przyrządów do przeróbki plastycznej blach, zasad projektowania i odbioru tłoczników, materiałów narzędziowych i wykonawstwa tłoczników oraz projektowania tłoczników z wykorzystaniem wiodącego w tej dziedzinie oprogramowania CAD/CAE VISI – dodaje Kierownik studiów, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz”.