VISI 2016 R1 – Coraz bliżej.

Premiera najnowszej wersji VISI 2016 R1 zbliża się wielkimi krokami. Wersja ta wnosi znaczne zmiany w funkcjonalnościach CAD i CAM. Nowa konwencja nazewnictwa (VISI 2016 R1) potwierdza przejście do nowego cyklu wydawniczego. Każdego roku będą to dwie nowe wersje VISI opracowywane w odstępach 6-miesięcznych. Taka systematyka pozwoli szybciej wprowadzać pożądane przez użytkowników nowości, a to spowoduje, że praca z VISI będzie jeszcze bardziej efektywna.


Vero Software, główny producent i dostawca programowych rozwiązań CAD/CAM/CAE potwierdza znaczne zmiany w palecie funkcjonalności w każdym z obszarów. Zasadnicze przeznaczenie VISI pozostało jednak niezmienione. Wszystkie nowości i udoskonalenia ukierunkowują produkt w stronę optymalnego projektowania form i tłoczników.

Ulepszenia obejmują unowocześniony interfejs z dodatkowym paskiem zakładek oraz rozbudowane menu uruchamiane prawym klawiszem myszy. Wbudowane translatory rozbudowano, zwracając uwagę na najnowsze formaty CAD: Inventor 2016, rodzajów warstw NX oraz atrybutów mapowania otworu dla CATIA V5.

Nowe VISI

Ukierunkowując VISI na maksymalną efektywność, wprowadzono szereg nowych rozwiązań w module CAD. Obejmują one ulepszenia wskazywania oraz szkicowania, usprawnioną asocjatywność wymiarowania 3D, przebudowane zarządzanie rewizjami, a także zaktualizowany system rysunków płaskich.

Zmiany w VISI Mould obejmują poprawki w projektowaniu kanałów chłodzących wraz ze wsparciem dla grupowania obiektów czy transformacji CAD. Zaktualizowano ponadto katalogi komponentów takich jak końcówki, złącza i przegrody. Wśród innych ulepszeń znajduje się nowe narzędzie do projektowania rowków smarowniczych i zmienione do zarządzania i edycji bibliotek standardowych elementów.

Dla konstruktorów korzystających z modułu VISI Progress ulepszono aktualizację detali na taśmie. Pozwala to zarządzać wieloma układami taśm w ramach jednego projektu. Możliwość definiowania rodziny stempli umożliwia natomiast automatyczną aktualizację ich geometrii w ślad za zmianami geometrii stempla podstawowego.

VISI 2016 R1 niesie również zmiany w najważniejszych funkcjonalnościach CAM, obejmujących zarówno frezowanie 2D, jak i 3D, a także wycinanie drutowe EDM. Strategie 2D mają znacznie poprawioną szybkość wyliczania ścieżek (szczególnie dla skomplikowanych kształtów), poprawiony tor frezowania dla ścieżek typu zygzak, a także ulepszone połączenia między ścieżkami w operacjach frezowania kieszeni. Przemodelowany interfejs użytkownika pozwala łatwiej definiować operacje obróbki 3D, w tym definiowanie geometrii modelu, półfabrykatu, a także poszczególnych ścian. Zaktualizowany silnik CAM zapewnia lepsze zarządzanie pamięcią i większą wydajność pozwalającą VISI korzystać z wielowątkowości dla generowania ścieżki narzędzia. Oznacza to, że generowanie każdej ścieżki jest obliczane równolegle, co znacznie zmniejsza czas uzyskania programu NC. Zmiany w wycinaniu drutowym EDM obejmują wsparcie dla silnika w trybie 64-bitowym, poprawione odsunięcie przy obróbce 4 – osiowej i rozpoznawanie cech technologicznych dla obróbki pod stałym kątem.

Poznaj VISI 2016 R1

Pozostałe zmiany w CAM obejmują poprawioną analizę pozostawionego materiału, zaktualizowaną funkcję porównywania model/półfabrykat, a także nowe narzędzie pozwalające operatorowi analizować ścieżkę narzędzia i wyszukiwać elementy krótsze niż określone oraz łuki pionowe.