Już dziś dowiedz się co przyniesie najnowsza wersja VISI 2020.1

Gratowanie, Inżynieria odwrotna i nowe opcje cieniowania

Najnowsza odsłona oprogramowania VISI będzie obejmowała ulepszenia w zakresie: projektowania przyrządów postępowych oraz inżynierii odwrotnej.

Projektowanie przyrządów postępowych

Aktualizacja do nowej technologii rozwijania części daje możliwość pracy bezpośrednio na oryginalnym modelu bryłowym, obsługując przy tym funkcjonalności modułu Blank oraz zarządzanie detalami zawierającymi gięcia nieliniowe.

Analiza detalu blaszanego przedstawia ulepszone odwzorowanie graficzne analizowanej części, poprzez automatyczną identyfikację gięć, rejonów płaskich i przetłoczeń.

VISI CAD/CAM 2020.1 wersja

Dodana została możliwość definicji różnych typów przetłoczeń/ścian, na jednym detalu, które zostaną uwzględnione w procesie wyliczenia wykroju. Nowa funkcjonalność umożliwia połączenie funkcji rozwijania gięć liniowych oraz nieliniowych w jednym poleceniu.

W przypadku rozpoznania gięć liniowych system rozwija je przy użyciu silnika do gięć liniowych, natomiast wykryte kołnierze rozwijane są przy użyciu metody MES. W ramach tego samego procesu można również analizować ściany typu „coining”.

Menedżer produktu VISI Marco Cafasso twierdzi, że największą zaletą nowej technologii jest asocjatywność oryginalnego modelu z kolejnymi rozwinięciami. Podczas procesu projektowania, możemy edytować detal nominalny, a zmiany zostaną automatycznie zastosowane na kolejnych taktach.

VISI 2020.1 zapewnia również bezpośredni połączenie z programem Stampack Xpress, na potrzeby symulacji tłocznika.

Inżynieria odwrotna

Dodane zostały funkcje: rysowania powierzchni o danym promieniu  na podstawie wskazanych punktów na siatce, rysowania płaszczyzn, dopasowania siatki do wskazanych granic oraz tworzenia krzywych przekroju na siatce.

Nowa funkcja Dopasowania nakłada model półfabrykatu na finalny model bryły z możliwością ustawienia różnych odchyłek na ścianach. Jest to przydatna opcja dla rynku odlewnictwa, ponieważ pozwala na zeskanowanie odlewu, nałożenie go na geometrię gotowego detalu i wygenerowanie zoptymalizowanej ścieżki frezowania. Model odlewu może być również wykorzystany w symulacji frezowania.  

Funkcja porównywania została ulepszona, aby zapewnić lepszą ocenę wizualną przedstawianych wyników. Dodano możliwość wyświetlenia dokładnych odległości we wskazanych punktach pomiędzy modelem zeskanowanym a finalnym wyrobem.

Projektowanie form

Nowa funkcja „Body to Mould” pozwala na szybką definicję położenia wtryskiwanego detalu w formie. Funkcja daje możliwość przeniesienia modelu z układu „car in line” do układu projektowanej formy oraz pozwala na zastosowanie wymaganej wartości skurczu. Oryginalna pozycja detalu może być przywrócona, jeśli konieczne jest wprowadzenie modyfikacji na formowanej części.

VISI 2020.1 nowa funkcja „Body to Mould”

Gratowanie w 5-osiach

Marco Cafasso twierdzi, że nowa funkcja automatycznego frezowania ostrych krawędzi skraca czas całego procesu wytworzenia części. Tworzenie operacji CAM na dowolnej geometrii jest obecnie stosunkowo łatwe, ponieważ detale mogą być wirtualnie projektowane a ich obróbka symulowana. Po zakończeniu obróbki pozostaje ostatnia operacja, które nie została jeszcze zautomatyzowana i najczęściej wykonywana jest ręcznie. Zadziory występują na wszystkich detalach, które posiadają proste krawędzie lub niestyczną topologię powierzchni. Pojawiają się w miejscach, gdy narzędzie usuwa materiał na tych krawędziach. Jest to sytuacja niepożądana, ponieważ może zniszczyć funkcjonalność danej części lub nawet spowodować zagrożenie dla pracownika, ze względu na ostre krawędzie.

Tak więc, w większości przypadków ostre krawędzie muszą zostać usunięte

Celem strategii gratowania w VISI jest automatyczne wykańczanie ostrych krawędzi obrabianego elementu – ważna faza procesu w trakcie wytwarzania części. VISI tworzy automatyczną ścieżkę, która usuwa ostre krawędzie z detalu przy użyciu freza kulkowego. Narzędzie jest pozycjonowane w wektorze dwustycznym do automatycznie wykrytych krawędzi ostrych. Następnie stosowane jest automatyczne pochylenie i łączenie ścieżek w celu uniknięcia kolizji.

„Ponieważ cały proces jest wysoce zautomatyzowany, ta strategia obróbki znacznie skraca czas gratowania”.

W VISI 2020.1 ulepszono także 5-osiową funkcję automatycznego pochylania narzędzia, z nowymi opcjami do wygładzania ścieżek, które oparte są na bardziej zaawansowanym algorytmie interpolacji. Algorytm optymalizuje kontur, jednocześnie utrzymując kąt pochylenia w wyznaczonym zakresie, co przekłada się na bardziej płynny ruch maszyny w trakcie obróbki.

Ulepszona grafika

Nowy rodzaj cieniowania pomaga sprawdzić model pod kątem wytwarzania. Cieniowanie podcięć i dostępności w zadanej osi pozwala na szybką identyfikację kątów ujemnych oraz podcięć.