Nowe wydanie, nowe możliwości VISI 2022.1

System w swoim najnowszym wydaniu otrzymał kilka usprawnień w zakresie ogólnego zarządzania. Dodano kontrolę kolizji uchwytów do strategii 2,5-osiowych, dopracowano funkcje obróbki zgrubnej wave oraz wprowadzono strategię automatycznego pochylania z 3 osi do 5 osi.

Obszary, które objęła najnowsza aktualizacja systemu:

 • Modelowanie,
 • Konwertery CAD,
 • Inżynieria odwrotna,
 • Projektowanie form,
 • Symulacja wtrysku,
 • Projektowanie przyrządów postępowych,
 • Programowanie obrabiarek,
 • Elementy standardowe.

Modelowanie

VISI 2022.1 zawiera kilka nowych usprawnień w zakresie ogólnego zarządzania, zaprojektowanego w celu uproszczenia korzystania z oprogramowania, jak również wyeliminowania potrzeby wykonywania dodatkowych kliknięć, co zapewnia ogólną redukcję czasu modelowania przy jednoczesnej poprawie wydajności.

Modelowanie

Dodano innowacyjne narzędzia do analizy, dokumentacji 2D, projektowania, detalowania i kontroli części oraz złożeń, tak aby poprawić wydajność modelowania w przypadku różnego zastosowania.

Po raz kolejny zoptymalizowano przepływ pracy redukując czas potrzebny na projektowanie.

Konwertery CAD

Ta wersja kontynuuje długą tradycję VISI i dostarcza zaktualizowaną bazę obsługiwanych formatów plików CAD, a także zestaw poprawek i ulepszeń, w celu ciągłej i niezawodnej współpracy podczas modelowania 3D.

Konwertery CAD

Dodatkowe formaty plików zostały dodane w celu rozszerzenia synergii z innymi produktami firmy Hexagon. Jak zwykle zaktualizowano wszystkie translatory, aby zagwarantować najwyższy możliwy poziom kompatybilności z innymi systemami.

 • Wsparcie biblioteki ACIS Reader dla 2022 1.0 z biblioteką Traditional,
 • Aktualizacja biblioteki Parasolid Reader/Writer do wersji 34.0.244,
 • CATIA V5 Reader/Writer wsparcie dla CATIA V5-6 R2022 z biblioteką Traditional,
 • CATIA V6 3DExperience wsparcie dla R2022x z biblioteką Traditional,
 • GDML Writer (nowy),
 • GLTF Writer (nowy),
 • Obsługa Inventor Reader do wersji 2022,
 • JTOpen Reader do wersji 10.7 z biblioteką Alternative,
 • NX Unigraphics Reader wsparcie dla najnowszych serii 1980, aż do NX 1992, NX 1996, NX 2000 z biblioteką Alternative,
 • Pro/E – Creo Parametric Reader wsparcie dla Creo 8.0,
 • Revit Reader wsparcie dla poprzednich wersji 2011, 2012, 2013, 2014,
 • SolidWorks Reader dla 2022 (SP0) z biblioteką Alternative,
 • Wsparcie SolidWorks Direct Reader dla 2022 (SWDocumentMgr 30.0.0.5041),
 • Wsparcie Solid Edge Reader dla 2022.

Inżynieria odwrotna

Moduł ten jest stale ulepszany, aby zapewnić kompletne rozwiązanie na każdym etapie, od skanowania aż do modelu bryłowego 3D. Użytkownik musi tylko wybrać najlepsze dla niego rozwiązanie, a VISI sam wykona zadanie.

inżynieria odwrotna

Moduł osiągnął już bardzo konkurencyjny poziom funkcjonalności oferując ulepszoną technologię oraz synergię z innymi produktami Hexagon. Przykładem są nowe funkcje opracowane aby wspomóc użytkownika podczas analizy siatki, wykrywania i dzielenia jej na różne kształty.

Projektowanie form

Ta wersja daje użytkownikom wolne od błędów środowisko, które poprawia wydajność produkcji.

Większość katalogów elementów standardowych została zaktualizowana i ulepszona w wyniku próśb użytkowników. Ponadto, funkcja „gniazda w płytach” została ulepszona w celu lepszego zarządzania i edycji wybrań cylindrycznych.

Projektowanie form

Symulacja wtrysku

Ciągłe dostrajanie nowego rozwiązania dla fazy napełniania, wprowadzonego w poprzedniej wersji, przyniosło korzyści dla całego łańcucha symulacji. Nie tylko określono lepszy wzór przepływu wtrysku tworzyw sztucznych, ale także poprawiono obliczenia orientacji włókien.

symulacja wtrysku

Te ulepszenia pozwalają na lepszą i bardziej niezawodną symulację części, redukując  liczbę prób i odzwierciedlając bardziej precyzyjne obliczenia deformacji części. Dodatkowe ulepszenia wprowadzone do nowego silnika obejmują dokładne opisy pierścieniowych i trójwymiarowych kanałów doprowadzających tworzywo oraz systemów gorąco kanałowych.

Projektowanie przyrządów postępowych

W VISI Progress nastąpiła konsolidacja wszystkich istniejących funkcji poprzez poprawę wyników jakościowych i szybkości obliczeń w celu skrócenia czasu wprowadzania na rynek. Definiowanie rozwijania zostało zrewidowane i ulepszone.

Projektowanie przyrządów postępowych

Ponadto, opracowano nowy algorytm bindera, który pozwala na wieloetapowe rozkładanie złożonych zagięć kołnierzy z zachowaniem ich kształtów.

Programowanie obrabiarek

VISI 2022.1 oferuje najlepszą w swojej klasie technologię, stale zwiększając możliwości i wydajność oprogramowania.

W tym wydaniu skupiono się na zarządzaniu typami elektrod, dodaniu kontroli kolizji uchwytów do strategii 2,5-osiowych, dopracowaniu funkcjonalności obróbki zgrubnej waveform, wydaniu strategii obróbki wykańczającej opartej na technologii ATF oraz wprowadzeniu strategii automatycznego pochylania z 3 osi do 5 osi.

frezowanie w visi

Ulepszenia konfiguracji postprocesora i nowe parametry opcji zostały zaoferowane również dla silnika Wire EDM. Dodatkowo Wire EDM sprawdza potencjalne krytyczne warunki, przy zastosowaniu offsetu lub pochylenia stożkowego, które mogłyby uszkodzić końcowy detal.

Elementy standardowe

Aby przyspieszyć tworzenie form, unikalne zintegrowane rozwiązanie VISI, które pozwala użytkownikom wybierać z renomowanych katalogów, zostało dodatkowo wzbogacone o kilka nowych elementów standardowych, a także zaktualizowane zostały istniejące bazy danych.

Elementy standardowe