VISI 2022.0 – NOWE WYDANIE !!

Modelowanie

VISI 2022.0 w swojej najnowszej odsłonie otrzymało kilka zmian mających na celu uproszczenie użytkowania oprogramowania, jak również usunięcie potrzeby wykonywania dodatkowych kliknięć, zapewniając ogólną redukcję czasu przy jednoczesnej poprawie wydajności. Dodano dodatkowe narzędzia do inspekcji i projektowania, aby poprawić wydajność modelowania i rozszerzyć możliwości rynkowe. Zoptymalizowano użyteczność przepływu pracy, poprawiając redukcję czasu podczas modelowania.

Translatory

To wydanie kontynuuje długą tradycję VISI, która dostarcza uaktualnione wsparcie dla formatów plików oraz ciągłe ulepszenia i poprawki, aby jeszcze bardziej poprawić solidność i wydajność modelowania 3D i inter operacyjności. Komponent, który zapewnia odpowiednie „konwertery” dla różnych formatów CAD, jest stale ulepszany.

Dodatkowe formaty plików zostały dodane, aby rozszerzyć synergię z MI i otworzyć nowe możliwości rynkowe. Uaktualniono wszystkie translatory, aby zagwarantować najwyższy możliwy poziom kompatybilności z innymi systemami:

 • Obsługa biblioteki ACIS Reader/Writer dla wersji 2021 1.0.
 • Aktualizacja biblioteki Parasolid Reader/Writer do wersji 33.0.247.
 • Obsługa CATIA V5 Reader dla CATIA V5-6 R2021.
 • CATIA V6 3D Experience wsparcie dla R2021x.
 • Obsługa Inventor 3D Reader dla 2021.
 • JTOpen Reader/Writer z biblioteką Alternative.
 • Obsługa JTOpen Reader do wersji 10.5, z biblioteką Alternative.
 • Obsługa NX Unigraphics Reader dla najnowszej serii 1926 do 1946.
 • NX Unigraphics Writer dla plików PRT.
 • PC-DMIS Reader dla plików CAD.
 • Pro/E – Creo Parametric Reader dla Creo 7.0.
 • Obsługa Revit Reader dla plików RVT i RFA.
 • Obsługa Solid Edge Reader dla 2021 roku, z biblioteką Alternative.
 • Obsługa SolidWorks Reader dla roku 2021.
 • Obsługa SolidWorks Direct Reader dla plików 2021 SP1.
 • Obsługa odczytu/zapisu STEP 3D dla AP242 E2, z biblioteką Alternative.

Inżynieria Odwrotna

Zmiany te zostały zaprojektowane tak, aby uprościć korzystanie z oprogramowania, jak również zredukować potrzebę dodatkowych kliknięć i ogólnie poprawić wydajność.

Pozwala to na wyróżnienie i zaoferowanie potężnego narzędzia do szybkiego tworzenia poprawnego modelu, a także redukuje czas trwania całej operacji.

Moduł inżynierii odwrotnej osiągnął obecnie bardzo konkurencyjny poziom funkcjonalności, który powinien umożliwić wejście na nowe możliwości rynkowe, jak również zaoferować ulepszoną technologię i synergię w ramach rozwiązań firmy Hexagon.

Projektowanie form wtryskowych

To wydanie przynosi użytkownikom środowisko wolne od błędów, które poprawia wydajność produkcji. Ponadto, rozszerzone zostały funkcjonalności zawarte w technologii dotyczącej modułów przepływu, takich jak kontrola chłodzenia i wypełniania gniazda formy.

Symulacja wtrysku

Implementacja nowego rozwiązania dla fazy wypełniania, biorąc pod uwagę zadowalające wyniki uzyskane dla fazy docisku, gdzie algorytm ten został wprowadzony w poprzedniej wersji, przyniosła korzyści dla całego łańcucha symulacji. Nie tylko określony jest lepszy wzorzec przepływu, ale również poprawiono obliczanie orientacji włókien.

Te ulepszenia pozwalają, na przeprowadzenie bardziej wiarygodnej symulacji wtrysku uzyskując jednocześnie krótszy czas obliczeń, co przekłada się na przeprowadzenie mniejszej liczbie prób.

Projektowanie tłoczników

Najwięcej usprawnień w VISI 2022.0 dotyczy modułu do projektowania tłoczników oraz wykrojników. Uproszczona została obsługa oprogramowania, co przekłada się na skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie danego projektu. Przepływ pracy został usprawniony dzięki szybszemu, łatwiejszemu i bardziej konfigurowalnemu procesowi rozwijania elementów blaszanych.

Biblioteki elementów standardowych

W celu usprawnienia i uproszczenia procesu projektowania – VISI 2022.0 oferuje unikalne rozwiązanie zintegrowane w tym samym środowisku, które pozwala użytkownikowi na wybór naszej renomowanej biblioteki elementów standardowych, jak również rozszerzone rozwiązanie oparte na chmurze, oferowane dzięki współpracy z naszym partnerem CADENAS. Jest to pierwsza prawdziwa okazja dla VISI, aby zaoferować naszym klientom usługę w chmurze, która w zauważalny sposób ułatwi projektowanie form i tłoczników. Usługa ta jest zawarta w module VISI bez dodatkowych kosztów.

Frezowanie

VISI 2022.0 oferuje naszym klientom najlepszą w swojej klasie technologię dostępną w Grupie Hexagon, stale zwiększając swoje możliwości i wydajność. W tym wydaniu skupiliśmy się na redukcji niepotrzebnych ruchów na ścieżce narzędzia, zapewniając lepszą jakość ścieżki narzędzia oraz poprawiając szybkość obliczeń.