Projektowania postępowych tłoczników i narzędzi prasy

VISI Progress jest oprogramowaniem dedykowanym do projektowania postępowych tłoczników i narzędzi prasy. Pomaga konstruktorowi w inteligentnych decyzjach, powoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów i znacznie polepsza zdolność produkcyjną.


Kluczowe korzyści:

  • Analiza części i badanie zginania,
  • Automatyczny rozwój półproduktu,
  • Rozkładanie krok po kroku,
  • Projektowanie taśmy 3D i symulacja wycinania,
  • Kalkulacja naprężeń zginania i ścinania,
  • Zdefiniowane przez użytkownika szablony narzędzi,
  • Parametryczne komponenty biblioteki,
  • Automatyczny link do produkcji płyt,
  • Asocjatywne szczegółowe narzędzia,
  • Automatyczne tworzenie listy materiałowej.

Zaawansowane rozwiązania oprogramowania CAD/CAM dla przemysłu

visi moduł progress
Szeroka gama interfejsów CAD

Szeroka gama interfejsów CAD

Visi może bezpośrednio pracować na plikach z Parasolida, IGES, CATIA v4 i v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL oraz plików VDA. Szeroka gama interfejsów zapewnia że użytkownik może pracować z danymi od niemal każdego dostawcy. Możliwość pominięcia uszkodzonych powierzchni podczas importu stanowi platformę z której najbardziej niespójne dane mogą być zarządzane. Bardzo duże pliki mogą być obsługiwane z łatwością i firmy pracujące na złożonych projektach w łatwy sposób będą mogły pracować na danych CAD dostarczonych od klientów.

Modelowane hybrydowe

VISI zapewnia dynamiczne konstruowanie, z których możliwe jest modelowanie powierzchniowe, bryłowe i krawędziowe lub kombinacja wszystkich trzech bez żadnych ograniczeń. Modelowanie bryłowe stało się podstawowym elementem projektu, ale często ogranicza się do geometrii pryzmatycznej lub podstawowej. Polecenia modelowania bryłowego zawiera operacje takie jak: połącz, dotnij, odejmij obiekty, przetnij wg. obiektu, wyciągnij obiekt. Modelowanie powierzchniowe zapewnia inny zestaw narzędzi i technik w bardziej ograniczonej formie tworzenia geometrii. Funkcje modelowania powierzchni to m. Im: powierzchnia płaska, rozwijana, pochylna, kryjąca, walcowa. Polecenia modelowania połączone z zaawansowaną edycją powierzchni pozwalają naprawić importowaną geometrię nawet z najbardziej złożonych danych 3D.

Zaawansowane narzędzie do rozwijania

VISI Progress może rozwijać zarówno powierzchnie jak i modele bryłowe za pomocą zaawansowanej geometrii opartej na algorytmie rozwijania. Rozwijanie krok po kroku pozwala konstruktorowi zaplanować każdy etap formowania przez dynamiczną regulację kąta zgięcia. Możliwe jest uwzględnienie parametrycznych funkcji taki jak przetłoczenie wklęsłe i wypukłe które mogą być włączone lub wyłączone na etapie formowania. Elastyczny montaż pozwala na usunięcie lub dodanie dodatkowych etapów, zapewniając użytkownikowi pełną swobodę w procesie rozwijania.

Zaawansowane narzędzie do rozwijania
Elastyczny układ taśmy

Elastyczny układ taśmy

Począwszy od rozwinięcia części półfabrykatu możliwe jest szybkie opracowanie taśmy 3D. Automatyczne wyrównanie, obrót i optymalizacja pomaga planować bardziej wydajną taśmę. Konstrukcja stempla i układu staje się bardziej skuteczna z użyciem automatycznego układu planu taśmy 2D, w tym linii zagięcia. Wybór automatycznych i półautomatycznych narzędzi pomaga w tworzeniu stempli i raz utworzone mogą być dynamicznie przeniesione do różnych etapów taśmy używając funkcji przeciągania i upuszczania. Umiejscowienie składanych etapów do taśmy jest procesem płynnym i pasek łatwo można aktualizować tak aby pomieścić zmniejszając lub zwiększając liczbę etapów. W każdym momencie możliwy jest dostęp do wszystkich parametrów taśmy tak jak szerokość taśmy i skok dla zasadniczych zmian w razie potrzeby. Taśma 3D może być symulowana w dowolnym momencie w celu sprawdzenia prawidłowości i wydajności projektu.

Gospodarka materiałowa i obliczenia siły zgięcia

Gospodarka (ubytek materiału) na układzie taśmy jest automatycznie obliczany przez porównanie rozwiniętej powierzchni do rzeczywistego materiału użytego na każdym etapie w narzędziu. Siły potrzebne dla pomyślnej konstrukcji narzędzia są również obliczane, są to siły ścinające, siły cięcia i zgięcia które są obliczane na podstawie modeli 3D i ich właściwości materiałowych. Siły te mogą być obliczone dla całego narzędzia lub dla konkretnego miejsca.


Montaż narzędzia

Narzędzie umożliwia konstruktorowi szybkie konstruowanie układu brył opartego o wzmocnione płytki wraz z przygotowaniem koniecznych kolumn i tulei. Dostęp do parametrów każdej płytki zapewnia szybką i skuteczną modyfikację układu narzędzia. Narzędzie montażowe obejmują wszystkie dane wymagane do poprawnego działania narzędzi prasy takie jak: nacisk skoku, skok taśmy, wysokość skoku prasy i skoku narzędzia. Każdy zestaw może być przechowywany jako szablon oprzyrządowania lub alternatywnie szablon który można wybrać z wspólnej listy standardowych narzędzi. Szablon może być wykorzystany w innym układzie taśmy automatycznie dostosowując narzędzie do wymiarów nowej taśmy.

Gospodarka materiałowa i obliczenia siły zgięcia
Parametryczne elementy biblioteki

Parametryczne elementy biblioteki

VISI Progress obsługuje standardowe biblioteki części ze wszystkich wiodących dostawców elementów oprzyrządowania do wytłaczania, w tym: Misumi, Futaba, AW Precision, Fibro, Strack, Danly, Rabourdin, Mandelli, Sideco, Intercom, Bordignon, Dadco, Dayton, Din, Kaller, Lamina, Lempco, MDL, Pedrotti Special Spring, Superior, Tipco, Uni i Victoria. Zastrzeżone parametryczne biblioteki komponentów umożliwia zarówno szybkie jak i dokładne umieszczenie każdego standardowego elementu i zapewnia, że zmiany mogą być dokonywane w dowolnym momencie w trakcie projektu. Każdy element posiada pełną listę edytowanych parametrów umożliwiając istotne korekty do indywidualnych potrzeb narzędziowych.


Zarządzanie niestandardowymi stemplami

W pełni zautomatyzowane podejście do tworzenia niestandardowych stempli do operacji przycinania i kształtowania umożliwiają łatwe i efektywne projektowanie. Automatyczny stempel wytłaczania zapewnia, że wszystkie odstępy są prawidłowo wyznaczone na każdej płycie w całym montażu narzędzia. Parametry dotyczące luzu dla każdego typu płyty można skutecznie kontrolować poprzez zastosowanie szablonów, które można zastosować do każdego stempla w każdej chwili.

Szczegóły narzędzi

Kompletny zestaw szczegółowych rysunków 2D mogą być generowane bezpośrednio ze stałego montażu narzędzia. Obejmuje to w pełni edytowalne 2D i izometryczne widoki, automatyczne wymiarowanie płyty i rodzajów otworów i położenie tabel. Poszczególne dane mogą być tworzone z jakiegokolwiek elementu w zespole i wyświetlane w postaci 3D i rysunków 2D. Każdy składnik standardowego katalogu będzie również miał prawidłowe przedstawienie szczegółów w widoku przekroju. Zmiana w modelu bryłowym spowoduje modyfikację widoku 2D wraz ze wszystkimi wymiarami skojarzonymi. Tabela części elementów i ich odpowiednie odnośniki mogą być dodane do rysunku przy użyciu dedykowanego narzędzia do zarządzania montażem.

Szczegóły narzędzi
Mould formy wtryskowe 9

Moduły produkcyjne

Ze względu na zintegrowany charakter VISI, produkcja poszczególnych płyt można wykonać przy użyciu rozpoznawanych funkcji. Wywiercane otwory są automatycznie wybierane z poprawnymi cyklami wiercenia i stosowanymi procedurami frezowania 2D. Dla bardziej złożonych form obróbka VISI może być używana do generowania zarówno ścieżek cięci konwencjonalnych jak i HSM. Złożone otwory stempli są łatwo produkowane poprzez użycie aplikacji EDM wire. Trzymając model w tym samym środowisku produktów w całym projekcie, od projektowania do wytwarzania gwarantuje spójność danych i znacznie upraszcza proces projektowania.

Sprawdź nasze usługi: