Analiza geometrii modelu w VISI.

Rozpoczynając projektowanie formy wtryskowej, należy przeanalizować geometrię modelu pod względem lokalizacji podcięć, pionowych ścian czy rozkładu grubości. VISI pomaga przeprowadzić gruntowną analizę pochyleń, rozkładu grubości czy warunków styczności.

Analiza pochyleń umożliwia sprawną lokalizację podcięć i pionowych ścian. W przypadku podcięć, na model zostaje naniesiona mapa kolorów przypisanych do części wtryskowej i wypychaczowej. W sytuacji, gdy na ścianach części wypychaczowej znajduje się kolor części wtryskowej, należy zastosować dodatkowe podzespoły – wypychacze skośne, szczęki czy suwaki. W odniesieniu do niepochylonych ścian, program również nanosi kolory na ściany posiadające kąt pochylenia i na ściany pionowe:

Analiza rozkładu grubości pozwala na interpretację rozkładu grubości na powierzchni modelu oraz w danym przekroju. Na model zostaje naniesiona mapa kolorów przedstawiająca różne zakresy grubości. Analizie towarzyszy legenda, opisująca wartości grubości dla wyświetlonych zakresów:

Analiza warunków styczności służy do zweryfikowania przejścia stycznego pomiędzy wybranymi ścianami. Po wybraniu krawędzi, wyświetlane są wektory normalne, określające przejścia styczne lub niestyczne:

Zobacz więcej: