Analiza kinematyczna pracy formy.

Analiza kinematyczna ma na celu sprawdzenie prawidłowej współpracy poszczególnych elementów formy wtryskowej, kontrolę uwolnienia podcięć oraz wykrywanie ewentualnych kolizji.


Mając zaprojektowaną formę, należy zdefiniować potrzebne wiązania między poszczególnymi elementami:

Okno zdefiniowania wiązań

Polecenie Analiza kinematyczna umożliwia wykrywanie kolizji. Jeśli podczas pracy formy wtryskowej nastąpi kolizja między elementami, program podświetli te elementy i zatrzyma symulację:

Analiza kinematyczna pracy formy

Tryb Normalny pozwala przeprowadzić analizę uwalniania podcięć, chociaż już na etapie wstawiania wypychacza skośnego program podaje odległość, o jaką przesunie się jego element przy danym skoku płyt wypychaczowych:

Tryb Normalny pozwala przeprowadzić analizę uwalniania podcięć

Zobacz wideo: