Edycja punktów technologicznych w VISI PEPS Wire.

Oprogramowanie VISI zawiera specjalistyczne moduły do projektowania form wtryskowych i tłoczników. Umożliwia również programowanie obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego.


W odniesieniu do konstrukcji form, użytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu. Począwszy od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. Analiza termalna oszacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład temperatury. Technolog może przeanalizować również bardziej zaawansowane procesy – wtrysk dwukomponentowy, obtryskiwanie, wtrysk wspomagany gazem czy formowaniem materiałów termoutwardzalnych. Konstrukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do symulacji przetłoczenia wraz z równoległym wyświetlaniem rozkładu grubości na kształtowanej powierzchni.

W przestrzeni roboczej znajduje się model płyty stemplowej z zaprogramowanymi ścieżkami wycinania drutowego.

W przestrzeni roboczej znajduje się model płyty stemplowej

Edycja geometrii umożliwia zmianę punktów technologicznych: podejścia, rozpoczęcia wycinania, zakończenia wycinania i wycofania.

Okno edycji geometrii

Mając wygenerowane ścieżki wycinania drutowego można przeprowadzić dynamiczną symulację kinematyczną uwzględniającą model obrabiany , półfabrykat oraz uchwyt. Symulacja pozwala na graficzną wizualizację usuwania odpadu, wykrywanie skrzyżowań drutu czy ewentualnych kolizji. Jeżeli symulacja kinematyczna nie wyświetla żadnej kolizji, końcowym etapem jest wygenerowanie kodu NC.

Zobacz wideo: