Frezowanie wierszowaniem w VISI Machining 3D.

VISI CAD/CAM/CAE zawiera specjalistyczne moduły do bezpośredniego projektowania form wtryskowych i tłoczników.

W odniesieniu do konstrukcji form, użytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu. Począwszy od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. A analiza termalna szacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład temperatury. Konstrukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do rozwijania geometrii nieliniowej, oparte na analizie elementów skończonych. Technolodzy używają VISI do obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego. Wszystkie moduły czynią VISI kompletnym rozwiązaniem, wykorzystywanym w branży narzędziowej.


Artykuł opisuje programowanie w VISI Machining 3D z użyciem strategii frezowania wierszowaniem. Okno Nawigatora CAM zawiera model matrycy i półfabrykatu oraz zdefiniowane elementy technologii: projekt, maszynę, magazyn narzędziowy i układ bazowy:

Okno Nawigatora CAM zawiera model matrycy

Podświetlając pozycję elementu obrabianego w Menadżerze cech lub układu zerowego w Menadżerze technologii wybiera się polecenie Dodaj operację. Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wskazuje się strategię Frezowanie wierszowaniem. Zatwierdzając okno, program przekieruje użytkownika do wyboru narzędzia skrawającego. Po wyborze i zatwierdzeniu narzędzia program przekieruje użytkownika do okna dialogowego operacji frezowania wierszowaniem, gdzie definiuje się określone wartości parametrów. Okno dialogowe zbudowane jest z trzech zasadniczych obszarów. Pierwszego, odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem obróbki. Drugiego, definiującego charakterystyczne parametry danej strategii. Trzeciego, określającego zachowanie się narzędzia przy podjazdach, przejazdach i wycofaniach. W prawym dolnym narożniku znajduję się ilustracja informująca użytkownika, w jaki sposób dany parametr wpłynie na otrzymaną ścieżkę:

Okno frezowanie woerszowaniem

Istotny jest tutaj parametr modelu, ponieważ ścieżki mogą być obliczane na podstawie modelu bryłowego lub grupy ścian. Przydatne są też opcje wydłużenia ścieżek narzędzia stycznie do obrabianej powierzchni czy pozostawienie narzędzia na obrabianej powierzchni:

Opcje wydłużenia ścieżek narzędzia stycznie do obrabianej powierzchni

Na końcu programista może przeanalizować ścieżki narzędzia za pomocą Analizy toru narzędzia czy przeprowadzić symulację kinematyczną obróbki z uwzględnieniem geometrii maszyny oraz ubytku materiału:

Analizy toru narzędzia

Zobacz wideo: