Frezowanie zgrubne hybrydowo w VISI Machining 3D.

VISI CAD/CAM/CAE zawiera specjalistyczne moduły do bezpośredniego projektowania form wtryskowych i tłoczników. W odniesieniu do konstrukcji form, użytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu. Począwszy od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. A analiza termalna szacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład temperatury. Konstrukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do rozwijania geometrii nieliniowej, oparte na analizie elementów skończonych. Technolodzy używają VISI do obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego. Wszystkie moduły czynią VISI kompletnym rozwiązaniem, wykorzystywanym w branży narzędziowej.


Artykuł opisuje programowanie w VISI Machining 3D z użyciem strategii frezowania zgrubnego hybrydowego. Okno Nawigatora CAM zawiera model wkładki stemplowej, półfabrykatu i uchwytu oraz zdefiniowane elementy technologii: projekt, maszynę, magazyn narzędziowy, układ bazowy oraz operację frezowania zgrubnego narzędziem o średnicy 14 [mm]:

Przestrzen robocza

Kolejną operacją będzie strategia frezowania zgrubnego hybrydowego. Sposób definiowania kolejnej operacji jest taki sam. Podświetlając pozycję elementu obrabianego w Menadżerze cech lub układu zerowego w Menadżerze technologii wybiera się polecenie Dodaj operację. Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wskazuje się strategię Frezowanie zgrubne hybrydowo:

Wybor strategii

Zatwierdzając okno, program przekieruje użytkownika do wyboru narzędzia skrawającego. Kolejnym narzędziem będzie frez o średnicy 10 [mm]. Po wyborze i zatwierdzeniu narzędzia program przekieruje użytkownika do okna dialogowego operacji frezowania zgrubnego hybrydowego, gdzie definiuje się określone wartości parametrów. Okno dialogowe zbudowane jest z trzech zasadniczych obszarów. Pierwszego, odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem obróbki. Drugiego, definiującego charakterystyczne parametry danej strategii. Trzeciego, określającego zachowanie się narzędzia przy podjazdach, przejazdach i wycofaniach. W prawym dolnym narożniku znajduję się ilustracja informująca użytkownika, w jaki sposób dany parametr wpłynie na otrzymaną ścieżkę:

Parametry strategii

Istotne są tutaj parametry półfabrykatu, ponieważ ścieżki mogą być obliczane na podstawie trzech algorytmów: półfabrykatu międzyoperacyjnego, poprzedniej operacji lub poprzedniego promienia narzędzia. Ważne są też metody szerokości skrawania, gdzie dostępnych jest do wyboru pięć opcji: spirala na zewnątrz, spirala do wewnątrz, spirala hybrydowa, waveform oraz zygzak. Pozostałe parametry to standardowa głębokość i szerokość skrawania czy parametry podjazdów, odjazdów i wycofań narzędzia:

Sciezki narzedzia

Mając wygenerowane ścieżki, można sprawdzić ilość materiału pozostającego po obróbce zgrubnej i ocenić czy można przejść do strategii wykończeniowych. Taką wizualizację materiału uzyskuje się przez zastosowanie polecenia Półfabrykatu przyrostowego:

Półfabrykat przyrostowy

Na końcu programista może przeanalizować ścieżki narzędzia za pomocą Analizy toru narzędzia czy przeprowadzić symulację kinematyczną obróbki z uwzględnieniem geometrii maszyny oraz ubytku materiału.

Zobacz wideo: