Frezowanie zgrubne w VISI Machining 3D.

VISI CAD/CAM/CAE zawiera specjalistyczne moduły do projektowania form wtryskowych i tłoczników. W odniesieniu do konstrukcji form, użytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu. Począwszy od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. A analiza termalna szacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład temperatury. Konstrukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do rozwijania geometrii nieliniowej, oparte na analizie elementów skończonych. Technolodzy używają VISI do obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego. Wszystkie moduły czynią VISI kompletnym rozwiązaniem, wykorzystywanym w branży narzędziowej.


Artykuł opisuje programowanie w VISI Machining 3D z użyciem strategii frezowania zgrubnego. Okno Nawigatora CAM zawiera model wkładki stemplowej, półfabrykatu i uchwytu oraz zdefiniowane elementy technologii: projekt, maszynę, magazyn narzędziowy oraz układ bazowy:

Okno Nawigatora CAM zawiera model wkładki stemplowej

Podświetlając pozycję elementu obrabianego w Menadżerze cech lub układu zerowego w Menadżerze technologii wybiera się polecenie Dodaj operację. Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wskazuje się strategię Frezowanie zgrubne:

Okno i scieżka frezowanie zgrubne

Zatwierdzając okno, program przekieruje użytkownika do wyboru narzędzia skrawającego:

Okno wyboru narzędzia skrawającego

Po wyborze i zatwierdzeniu narzędzia program przekieruje użytkownika do okna dialogowego operacji frezowania zgrubnego, gdzie definiuje się określone wartości parametrów. Okno dialogowe zbudowane jest z trzech zasadniczych obszarów. Pierwszego, odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem obróbki. Drugiego, definiującego charakterystyczne parametry danej strategii. Trzeciego, określającego zachowanie się narzędzia przy podjazdach, przejazdach i wycofaniach. W prawym dolnym narożniku znajduję się ilustracja informująca użytkownika, w jaki sposób dany parametr wpłynie na otrzymaną ścieżkę:

Okno dialogowe zbudowane z trzech zasadniczych obszarów: zarządzanie polem obróbki, parametry obróbki, wejście.

Zatwierdzając OK, program zamknie okno dialogowe i rozpocznie przeliczanie ścieżek. Menadżer procesów wyświetla listę kalkulowanych operacji. Równolegle z przeliczaniem ścieżek wybranej strategii możliwa jest praca z programem i dodawanie kolejnych operacji obróbkowych. Po zakończeniu przeliczania można zwizualizować otrzymane ścieżki:

Wizualizacja otrzymanej ścieżki obróbki

Analiza toru narzędzia umożliwia przesymulowanie ścieżki bez ubytku materiału. Programista analizuje ścieżkę pod względem podjazdów, wejść narzędzia w materiał, ilości przejazdów szybkich i roboczych oraz wyjść narzędzia i jego wycofań, rodzaju geometrii ścieżki czy zakresu posuwów na danym etapie toru:

Przesymulowanie ścieżki bez ubytku materiału

Zobacz wideo: