Generowanie operacji frezowania 2.5D w VISI Machining.

Oprogramowanie VISI zawiera specjalistyczne moduły do projektowania form wtryskowych i tłoczników. Umożliwia również programowanie obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego. W odniesieniu do konstrukcji form, użytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu. Począwszy od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. Analiza termalna oszacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład temperatury. Technolog może przeanalizować również bardziej zaawansowane procesy – wtrysk dwukomponentowy, obtryskiwanie, wtrysk wspomagany gazem czy formowaniem materiałów termoutwardzalnych. Konstrukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do symulacji przetłoczenia wraz z równoległym wyświetlaniem rozkładu grubości na kształtowanej powierzchni.


Okno Nawigatora CAM zawiera automatycznie rozpoznane cechy technologiczne:

Okno Nawigatora CAM zawiera automatycznie rozpoznane cechy technologiczne

W celu wygenerowania operacji obróbkowej podświetla się wybrane cechy i wybiera polecenie Dodaj operację. Z dostępnej listy wybiera się konkretną strategię, a następnie odpowiednie narzędzie skrawające.

Okno dialogowe operacji frezowania zbudowane jest trzech zasadniczych obszarów. Pierwszego, odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem obróbki. Drugiego, definiującego charakterystyczne parametry danej strategii. Trzeciego, określającego zachowanie się narzędzia przy dojazdach, przejazdach i wycofaniach. W lewym dolnym narożniku znajduję się ilustracja informująca użytkownika, w jaki sposób dany parametr wpłynie na otrzymaną ścieżkę:

Okno dialogowe operacji frezowania

Po zakończeniu obliczeń program wyświetli wygenerowane ścieżki toru narzędzia. Użytkownik może przesymulować ścieżki narzędzia z wykorzystaniem polecenia Analiza toru narzędzia. Jest to przydatne z punktu widzenia analizy wejść narzędzia w materiał, ruchów roboczych, przejazdów szybkich oraz wyjść:

Analiza toru narzędzia

Identycznie postępuje się z definiowaniem operacji wiercenia, gdzie można korzystać z wyboru pojedynczych operacji lub z cykli wiercenia.

Zobacz wideo: