Linia podziału w VISI.

Linia podziału dzieli model na część wtryskową i wypychaczową formy.

Aby wygenerować automatyczną linię podziału, użytkownik musi wybrać model oraz kierunek formowania. Wygenerowaną linię podziału można edytować i elastycznie ustalać jej przebieg:

Wygenerowana linia podziału przyporządkowuje ściany do części wtryskowej i wypychaczowej. Wybierając ikonę Analiza ścian można dynamicznie rozsunąć części podziału i sprawdzić przynależność poszczególnych ścian do części formy:

Obejrzyj film: