Naprawa powierzchni modelu.

W tym tutorialu dowiesz się jak przeanalizować model pod względem poprawności oraz dokonać niezbędnej naprawy powierzchni.

Naprawa powierzchni modelu

Wczytany plik IGES zawiera zbędne elementy, które należy usunąć. Z menu wybieramy Edycja – Usuwanie. Po lewej stronie okna wyświetlą się nam dodatkowe ikony, należy odznaczyć opcję Powierzchnie i zaznaczyć opcję Wskaż wszystkie elementy.

Dodatkowe ikony

Akceptujemy okno Kasuj elementy.

Okno kasuj elementy

Na modelu widoczne są braki w powierzchniach, korzystając z narzędzi do Analizy, sprawdzamy model pod względem poprawności oraz zdiagnozujemy bryłę pod względem nadmiarowych brył.

Narzędzie do analizy modelu

Po przeanalizowaniu modelu przechodzimy do naprawy. Z menu wybieramy Analiza – Diagnoza brył – Wykrywanie szczelin. Podświetlone elementy wymagają naprawy.

Analiza - Diagnoza brył - Wykrywanie szczelin

Aby naprawić wskazane powierzchnie, przechodzimy do opcji Bryły / Powierzchnie – Edytuj przycięcie powierzchni, zaznaczamy opcję Kontrola blokowa, która znajduje się z lewej strony i wskazujemy trzy powierzchnie. Po zaakceptowaniu w wyświetlonym oknie zaznaczamy opcję Naprawa przycinania automatycznego – Aktywacja. Wszystkie trzy powierzchnie zostaną automatycznie przycięte.

Naprawa przycinania automatycznego

W kolejnym kroku wyodrębnimy powierzchnie, z menu wybieramy opcję Modelowanie – Usuń / Wyodrębnij ściany, z lewej strony zaznaczamy opcję Kontrola blokowa i wskazujemy kolejno trzy powierzchnie, akceptujemy wybór i w wyświetlonym oknie dialogowym zaznaczamy opcje Oderwanie i Usuń przycinanie, a następnie akceptujemy okno.

Kontrola blokowa

Trzy ściany zostały odłączone od modelu.

Trzy ściany zostały odłączone od modelu

Wybieramy Szkielet – Krzywe krawędziowe ścian i wyodrębniamy krawędzie, poprzez zaznaczenie opcji Wskaż zewnętrzne krawędzie powierzchni, która znajduje się na pasku z lewej strony i wybranie wszystkich krawędzi znajdujących się w obrębie obu szczelin. 

Szkielet - Krzywe krawędziowe ścian

Kolejnym krokiem jest wybranie z menu opcji Bryły / Powierzchnie – Przycinanie powierzchni – Przytnij ściane – ścianą. Klikamy na powierzchnię, a następnie zaznaczamy krawędzie. W oknie zaznaczamy Prostopadle do bryły. Proces powtarzamy dla wszystkich elementów.

Przycinanie powierzchni

Po wykonaniu operacji dla pozostały elementów zszywamy powierzchnię za pomocą opcji Szycie powierzchni dostępnej pod menu Operacje.

Zaślepienia pozostałych szczelin dokonamy za pomocą opcji Bryły / Powierzchnie – Powierzchnia automatyczna.

Zaślepienia pozostałych szczelin

Po wyświetleniu okna klikamy na Pierwsza krzywa(e) odniesienia, a następnie wybieramy krzywą z modelu, postępujemy w ten sposób z kolejnymi elementami, aż zaznaczymy wszystkie.

Okno powierzchnia automatyczna

Po poprawnym wskazaniu wszystkich elementów otrzymamy zaślepienie otworów.

Zaślepienie otworów

Poniżej znajduje się krótki filmik pokazujący wyżej opisany sposób naprawy modelu: