Pochylenia technologiczne ścian ze zmiennym promieniem zaokrąglenia.

Właściwa praca formy, trwałość, jej koszt wykonania, a także wydajność produkcji zależą od konstrukcji wypraski. W wielu przypadkach biorąc pod uwagę możliwości konstrukcyjne wykonania formy, niektóre powierzchnie wyrobu niebiorące udziału w wykonywaniu swych funkcji zostają zmienione w celu uproszczenia formy. Tak więc koncepcja wykonania formy powinna być już ustalona podczas wykonywania wypraski.

Pochylenia ścian stosuje się, aby zapobiec zniekształceniu czy zniszczeniu wypraski. Dzięki pochyleniu ścian bocznych w kierunku usuwania z matrycy już po niewielkim przesunięciu powstaje luz zapobiegający zatarciu.

W praktyce na ogół niemożliwe jest wyciągnięcie wypraski z matrycy bez zbieżności. Dla wysokich wyprasek pochylania muszą być odpowiednio większe.

Wielkość pochyleń jest uzależniona od gładkości powierzchni wypraski:

  • Przy powierzchniach mocno matowych pochylenie nie może być mniejsze niż 5°.
  • Przy powierzchniach średnio szorstkich pochylenia wynosi 3° 30’.
  • Przy powierzchniach lekko matowych kąt pochylenia ścianki bocznej wynosi 2°.

Film przedstawia różne sposoby pochylania ścian wypraski, w zależności od ukształtowania sąsiadującej geometrii lub poprawności wykonania modelu 3D. Pochylanie ścian otoczonych zmiennym zaokrągleniem, które może być wykonane jako suma różnych fragmentów powierzchni, jest problematyczne i wymaga wykorzystania większej liczby operacji, aby osiągnąć zamierzony efekt – sprawdź jak w łatwy sposób, można sobie z tym poradzić w środowisku oprogramowania VISI.