Powierzchnia podziału w VISI.

Powierzchnia podziału dzieli model na części wtryskową i matrycową formy. Poniżej przedstawiono kolejne kroki projektowania powierzchni podziału, z której zostaną utworzone wkładki formujące.

Polecenie Dynamiczna powierzchnia podziału daje szereg funkcjonalności przeznaczonych do modelowania powierzchniowego (wyciągnięcie, powierzchnia prostokreślna, powierzchnia przeciągana, wypełnianie płaskich otworów, wypełnianie otworów płatami powierzchni, styczny płat powierzchni):

Dodatkowo, w przypadku bardziej skomplikowanej geometrii, można zamodelować powierzchnię w przestrzeni roboczej VISI i zaimportować ją do polecenia Dynamicznej powierzchni podziału:

Użytkownik może przeanalizować zaprojektowaną powierzchnię pod względem przynależności do części wtryskowej i matrycowej. Możliwe jest dynamiczne rozsuwanie powierzchni podziału i sprawdzanie ewentualnych kolizji:

Obejrzyj film