Projektowanie taśmy w VISI Progress.

VISI CAD/CAM/CAE zawiera specjalistyczne moduły do bezpośredniego projektowania form wtryskowych i tłoczników.

W odniesieniu do konstrukcji form, użytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu. Począwszy od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. A analiza termalna szacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład temperatury. Konstrukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do rozwijania geometrii nieliniowej, oparte na analizie elementów skończonych. Technolodzy używają VISI do obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego. Wszystkie moduły czynią VISI kompletnym rozwiązaniem, wykorzystywanym w branży narzędziowej.


Artykuł opisuje proces projektowania taśmy w module Progress oprogramowania VISI. W przestrzeni roboczej VISI znajdują się modele przeprowadzonej analizy formowania wytłoczki:

W przestrzeni roboczej VISI znajdują się modele przeprowadzonej analizy formowania wytłoczki

Projektowanie taśmy rozpoczyna się od wybrania płaskiego, powierzchniowego elementu wykroju, będąc w poleceniu Progress/Analiza taśmy. Odpowiadając na instrukcję programu o wybraniu punktu odniesienia, wybiera się punkt bazowy wykroju i umieszcza go w dowolnym miejscu przestrzeni roboczej. Na etapie wyboru punktu docelowego, program wyświetli nowe okno dialogowe, zawierające poszczególne parametry taśmy: dane materiałowe, liczba taktów, szerokość taśmy, minimalna odległość między detalami czy procentowy odpad:

Okno definicja taśmy

Istotne na tym etapie jest położenie wykrojów względem siebie, ponieważ decyduje to o wartości procentowego odpadu materiału. Opcja Zarządzanie zagnieżdżeniem (tzw. nesting) umożliwia obliczenie wspomnianego rozłożenia z uwzględnieniem kąta zastosowania:

Okno zarządzanie zagnieżdżeniem

Zatwierdzając okno dialogowe definicji parametrów taśmy, program utworzy zarysy taśmy 2D dla wprowadzonej liczby taktów. W tym miejscu rozpoczyna się etap projektowania stempli wykrawających, okrawających czy pilotujących. Stemple wykrawające dodawane są z użyciem polecenia Dodaj wewnętrzne stemple. Program wyszukuje wewnętrzne zarysy i wstawia w tych miejscach bryły stempli. Stemple okrawające można dodać, wykorzystując dwie metody. Mogą zostać one utworzone z użyciem opcji Tworzenie stempli okrawających. Wtedy program generuje bryłę całego zarysu stempla, którą następnie należy rozdzielić na mniejsze elementy, aby utrzymać prowadzenie taśmy. Innym podejściem jest naszkicowanie zarysu stempla i jego wyciągnięcie z wykorzystaniem opcji Dodaj stemple:

Okno dodawania wewnętrznych stępli

Mając zaprojektowane stemple wykrawające i okrawające można przejść do definicji stempli formujących. Wcześniej należy jednak przypisać modele z analizy formowania do taśmy za pomocą opcji Przypisz detale do taktów:

Okno z zakładką modelowanie powierzchniowe

Polecenie Analiza taśmy umożliwia zaprojektowanie kilku koncepcji taśmy, biorąc pod uwagę aspekty zarówno technologiczne, jak i ekonomiczne. Dodatkowo obliczane i wyświetlane są siły wkrawania i kształtowania wytłoczki wykonanej z konkretnego rodzaju i gatunku materiału. Informacje te mogą zostać użyte w dalszym etapie projektowania.

Zobacz wideo: