Projektowanie tłocznika wielotaktowego w VISI Progress.

VISI dostarcza efektywne rozwiązania do projektowania tłoczników. Wykorzystaj możliwości tego systemu CAD/CAM.

Projektowanie narzędzia należy rozpocząć od skonstruowanej i zatwierdzonej taśmy. Po wprowadzeniu ostatnich poprawek należy zapisać taśmę do nowego pliku, w którym będzie projektowane złożenie tłocznika:

Mając zorientowaną taśmę względem układu współrzędnych należy wybrać polecenie Progress Tool. Okno dialogowe zbudowane jest z trzech zakładek odpowiedzialnych kolejno za zarządzanie płytami złożenia i elementami standardowymi oraz za dobór sprężyn. W pierwszej kolejności należy przypisać taśmę do projektu, co umożliwi uwzględnienie jej wymiarów w narzędziu. Następnie należy dodać złożenie płyt o założonej konfiguracji, którą później można poddawać dalszej edycji. Dla tak skonfigurowanego zestawu należy dodać elementy prowadzące:

Mając utworzone złożenie płyt z elementami prowadzącymi, należy przejść do Zarządzania stemplami, gdzie poszczególne stemple zostaną posegregowane oraz wyciągnięte na określoną wysokość wraz z gniazdami pod prowadzenie czy usuwanie odpadów. Funkcjonalność pozwala również na dodanie odpowiednich mocowań stempli:

Wykorzystując wbudowane biblioteki konkretnych dostawców, należy uzupełnić tłocznik o kolejne elementy znormalizowane. Poszczególne normalia mogą być edytowane z pozycji Elementy standardowe / Edycja elementów:

Całym złożeniem zarządza się poleceniem Menadżer złożeń. Udostępnia ono pozycje wszystkich elementów dostępnych w przestrzeni roboczej:

Z polecenia Menadżera złożeń można m.in.: utworzyć listę materiałową, przejść do tworzenia dokumentacji płaskiej wybranej części czy zapisać wszystkie części do osobnych plików:

Kończąc projektowanie narzędzia, można zwizualizować jego działanie, a następnie przejść do utworzenia dokumentacji 2D:

Obejrzyj, jak projektować tłoczniki z VISI: