Układ chłodzenia formy wtryskowej.

Jednym z istotnych elementów formy wtryskowej jest układ chłodzenia. Jego zaprojektowanie w intuicyjny sposób umożliwia parametryczna funkcjonalność Układ chłodzenia modułu VISI Mould.

Pierwszym etapem projektowania układu chłodzenia jest utworzenie grup dla części wtryskowej i wypychaczowej formy wtryskowej. Następnie należy zaprojektować poszczególne kanały chłodzące. Podczas szkicowania ścieżki kanału chłodzącego program zapyta o wybór płyty, kierunku oraz punktów początku i końca kanału. Okno dialogowe Układu chłodzenia zawiera polecenia do wstawiania elementów standardowych wybranego dostawcy, np. FCPK Bytów:

Zaprojektowane kanały chłodzące można kopiować razem z elementami standardowymi za pomocą opcji transformacji CAD. Uzyskane w ten sposób kopie będą automatycznie dodawane do struktury układu w oknie dialogowym:

W trakcie czynności szkicowania ścieżki kanału można włączyć opcję wstawienia elementu standardowego w układzie chłodzącym na jego początku, na końcu lub na początku i na końcu. Umożliwia to automatyczne przełączenie się do obszaru wyboru elementu z wybranego katalogu.

VISI może sprawdzić zaprojektowany układ chłodzenia pod kątem występowania kolizji z innymi elementami w płycie. Program automatycznie identyfikuje odległości pomiędzy poszczególnymi elementami w danym zakresie i wstawia ich wymiary w przestrzeni roboczej:

Układ kanałów chłodzących można później wyeksportować do symulacji wtrysku VISI Flow. Pozwoli to uwzględnić jego wpływ na rezultaty analizy termalnej procesu wtrysku: