Projektowanie układu wtryskowego formy.


Oprogramowanie VISI CAD/CAM/CAE zapewnia parametryczną funkcjonalność, pozwalającą na kompletne zaprojektowanie kanałów układu wtryskowego formy wtryskowej. Oto jak przebiega ten proces.


Projektowanie należy rozpocząć od zdefiniowania przewężek, kiedy to program zapyta o wskazanie punktów wtrysku, ścian oraz kierunków odniesienia:

Definiowanie przewężek

Kolejna zakładka pozwala na utworzenie kanałów rozprowadzających, gdzie można zdefiniować obwód użytkownika:

Utworzenie kanałów rozprowadzających

Ostatnim elementem układu jest stożek doprowadzający. W celu jego zdefiniowania należy wybrać punkt oraz oś odniesienia.

Konstrukcja stożka doprowadzającego

Zaprojektowany układ należy odjąć od płyt złożenia za pomocą opcji Odejmowanie gniazd elementów.

Geometrię tak zaprojektowanego układu wtryskowego można uwzględnić w symulacji wtrysku VISI Flow Wizard.

Obejrzyj wideo: