Projektowanie z elementami standardowymi.

VISI – dedykowany do form i tłoczników system CAD/CAM/CAE oferuje proste w użyciu, efektywne funkcjonalności do projektowania i programowania. Oto jak szybko dodać elementy standardowe do projektu formy.

Elementem wyjściowym dla dalszego procesu projektowania formy jest zbudowany już korpus oraz utworzone dla wkładek gniazda. Teraz można przejść do wstawiania dodatkowych elementów standardowych. Służy do tego polecenie Elementy do form. Użytkownik wybiera odpowiedniego dostawcę, grupę komponentów oraz element, po czym zostaje przekierowany do wyboru wiązań:

W odniesieniu do wypychacza walcowego, po wybraniu odpowiednio płyty początkowej, płyty końcowej oraz punktów wstawienia program przekieruje użytkownika do okna dialogowego. Pozwala tam określić parametry wymiarowe, a także rodzaj blokady. Dalej można zmienić dostawcę i wybrać pozostałe elementy do wstawienia. W przypadku suwaka, VISI zapyta o ścianę suwaka, ścianę podporową oraz punkt wstawienia, po czym przejdzie do edycji parametrów wymiarowych:

Elementy wstawiane są razem z bryłami stanowiącymi gniazda montażowe. W przypadku bardziej złożonej geometrii, takiej jak suwaki, istnieją parametry określające wydłużenie gniazda do końca płyty. Wygodnie jest zastosować funkcję przypisania odległości bezpośrednio z pomiaru między punktami w przestrzeni roboczej:

Wstawione elementy można edytować poleceniem Edycja elementów, gdzie w oknie dialogowym znajdują się pozycje wszystkich wstawionych elementów:

Po wskazaniu wybranej pozycji należy wybrać opcję Edycja własności. Wówczas program ponownie przekieruje użytkownika do okna dialogowego definicji położenia i parametrów wymiarowych elementu.

Zobacz wideo