Projektowanie z modułem VISI Elektroda.

Oprogramowanie VISI zawiera specjalistyczne moduły do projektowania form wtryskowych i tłoczników. Umożliwia również programowanie obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego. W odniesieniu do konstrukcji form, użytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu. Począwszy od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. Analiza termalna oszacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład temperatury. Technolog może przeanalizować również bardziej zaawansowane procesy – wtrysk dwukomponentowy, obtryskiwanie, wtrysk wspomagany gazem czy formowaniem materiałów termoutwardzalnych. Konstrukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do symulacji przetłoczenia wraz z równoległym wyświetlaniem rozkładu grubości na kształtowanej powierzchni.


Dla cech wkładki stemplowej zostaną zaprojektowane elektrody z wykorzystaniem modułu Elektroda oprogramowania VISI. Poleceniem Elektroda zostaną wyodrębnione części robocze elektrod:

Okno modułu elektroda

Następnie z wykorzystaniem polecenia Półfabrykat zostanie wygenerowana bryła stanowiąca kształt i wymiary elementu początkowego, z którego będzie wyfrezowana elektroda. Geometria otrzymanej części roboczej elektrody może być edytowana z użyciem funkcji modelowania. Przydatne są polecenia modelowania bezpośredniego: Przesunięcie ściany czy Zamiana ścian.

Okno polecenia modelowania bezpośredniego

Dostępna jest baza uchwytów do elektrod różnych producentów, w tym Erowa. Podczas wstawiania uchwytu program zapyta użytkownika o punkt odniesienia.

Okno bazy uchwytów do elektrod

VISI Elektroda umożliwia zarządzanie całym projektem: dodawanie nowych elektrod, usuwanie, wstawianie uchwytu, sprawdzanie kolizji, generowanie raportu HTML czy edycję zaprojektowanych elektrod. Można przeprowadzić symulację procesu erodowania pionowego, poziomego lub erodowania pod kątem. Symulacja kończy się wyświetleniem informacji o braku lub wystąpieniu kolizji z inną geometrią.

Zobacz wideo: