Tworzenie oraz edycja bazy obróbkowej CAM.

Ważną częścią każdego procesu obróbki jest konfiguracja bazy, musimy najpierw ustawić punkt odniesienia dla maszyny I postprocesora.


Konfiguracja bazy procesu obróbki

Naszym celem jest ustawienie bazy w miejscu referencyjnym, które możemy wykorzystać.

Ustawienie bazy w miejscu referencyjnym

Ustaw naszą bazę CAM w lewym dolnym rogu widocznego mocowania, otwórz CAM Nawigator.

CAM Nawigator

Kliknij PPM na projekt i wybierz Tworzenie punktów zerowych lub użyj menu szybkiego dostępu w CAM Nawigatorze.

Tworzenie punktów zerowych

Następnie wybierz gdzie umiejscowić nową bazę obróbkową wraz z kierunkiem.

Wybierz otoczenie punktów z menu po lewej stronie

Wybierz otoczenie punktów z menu po lewej stronie. Wskaż 3 punkty dla określenia pozycji oraz orientacji bazy obróbkowej.

3 punkty dla określenia pozycji bazy obróbkowej

Utworzony został układ współrzędnych w pożądanej lokalizacji.

Możesz utworzyć wiele baz obróbkowych dla każdego detalu, na przykład G54 i G55.

Powiedzmy, że chcemy stworzyć konfigurację CAM na każdym z detali, a nie na mocowaniu, tworzymy teraz osobne bazy obróbkowe dla każdej części.

Przejdźmy do zakładki frezowania w CAM Nawigatorze i kliknijmy PPM na projekcie i wybieramy Tworzenie punktów zerowych.

Ścieżka tworzenia punktów zerowych

Kliknij Tworzenie punktów zerowych.

Musimy teraz wskazać 3 punkty do utworzenia nowej bazy.

Dolny lewy punkt detalu oraz pozycja X i Y

Widzimy, że nowa baza obróbkowa została dodana do naszego projektu.

Jeśli klikniemy PPM i wejdziemy w ustawienia, możemy przypisać więcej informacji do bazy obróbkowej.

Przypisanie informacji do bazy obróbkowej
Zmień nazwę opisu

Powtórz proces dla kolejnego detalu i zmień nazwę na G55.

Końcowy rezultat powinien wyglądać jak poniżej.

Końcowy rezultat

Teraz posiadamy dwa osobne zera, które mogą być użyte do generowania ścieżki.

Widok drzewka dwóch osobnych zer