Ustawianie dokładności krawędzi.

Parasolid jest modelem interpolowanym. Niekiedy pole tolerancji jest większe niż wymagane. Jeżeli jest ono bardzo duże (powyżej 5 e – 5 m), może to prowadzić do trudności przy wykorzystywaniu innych operacji modelowania, co z kolei prowadzi do geometrycznych niespójności podczas eksportu modelu.


Parasolid jest modelem interpolowanym. Niekiedy pole tolerancji jest większe niż wymagane. Jeżeli jest ono bardzo duże (powyżej 5 e – 5 m), może to prowadzić do trudności przy wykorzystywaniu innych operacji modelowania, co z kolei prowadzi do geometrycznych niespójności podczas eksportu modelu. Użycie tego polecenia zmniejszy rozmiar pola odchyłek do wymaganego minimum.

Cykl Obróbka wgłębna
Ustawianie dokładności krawędzi