VISI 2021.0 – CAD, PROGRESS, INŻYNIERIA ODWROTNA, CAM.

VISI 2021.0 tym razem otrzymało kilka ogólnych ulepszeń, które mają za zadanie pomóc oszczędzić czas podczas procesu projektowania i zniwelować błędy podwyższając tym samym jakość powierzchni.


Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych aktualizacji:

Paleta kolorów – Zwiększenie ilości barw do 72.

Zarządzanie dokowaniem okien dialogowych – Zadokowanie okien dialogowych poza aplikacją, na przykład na drugim monitorze i umieszczenie ich obok siebie.

Zarządzanie dokowaniem okien

Unikalny kolor ściany tylnej – Możliwość zdefiniowania innego koloru wyświetlania tylnej strony powierzchni podczas pracy w trybie „Kolor cieniowania podwójnej powierzchni” niezależnie od koloru strony wierzchniej. Pozwala to na natychmiastową identyfikację strony materiału.

Unikalny kolor ściany tylniej

Analizy pochyleń metodą cieniowania – Tryb analizy pochyleń został dodany do istniejących trybów cieniowania podcięcia i cieniowania dostępności. Dokonuje on w czasie rzeczywistym analizy kąta pochylenia przy użyciu tej samej techniki co w trybie cieniowania podcięć, ale rozszerza się na więcej zakresów.

Analiza pochyleń metodą cieniowania

Zszywanie powierzchni – Komenda ta jest alternatywnym trybem komendy „Suma” dla zszywanych powierzchni wraz z kilkoma dodatkowymi, bardzo użytecznymi funkcjami.

Zszywanie powierzchni

Grubość – Używa się tej komendy do uzyskania informacji o grubości między dwiema przeciwległymi ścianami, najeżdżając kursorem na detal.

Komenda grubość

Kąt – Można użyć tej komendy, by uzyskać informację o kącie między dwoma elementami, takimi jak ściany, krawędzie, elementy szkieletowe, kierunki, zestaw punktów.

Komenda kąt

Kontrola poprawności i naprawa brył – Funkcje naprawy (używane w poleceniu „Naprawa uszkodzonych ścian brył”) zostały zintegrowane z komendą „Poprawność brył”, używając do tego celu specjalnej opcji „Napraw”.

Kontrola poprawności
Kontrola naprawy brył

VISI 2021.0 | PROGRESS – Nowości

Rozginanie detalu – W celu ulepszenia nowego podejścia do procesu rozginania dodano kilka funkcji, które umożliwiają zarządzanie również detalami o nieliniowych zagięciach, zachowując możliwość modyfikacji oryginalnego detalu i przebudowy innych badanych detali jednym kliknięciem.

Rozginanie detalu

Definicja detalu – Ta funkcja została ulepszona, by umożliwić lepszą i szybszą automatyczną analizę detalu identyfikującą różne typy powierzchni oraz zdefiniować odpowiedni materiał i ustalić metodę rozkładania zgięć liniowych. Użytkownik może również zdefiniować nazwę detalu, wstawioną w polu „Opis” Administratora detali/złożeń.

Definicja detalu

Rozginanie kołnierzy – Ta nowa funkcja została dodana w celu zarządzania rozginaniem kołnierza na analizowanym detalu.
System może rozginać zagięcie zdefiniowane na detalu jako kołnierz, używając metod FEA (MES), pokazując wynik w trybie podglądu, pozwalając ocenić wynik i ustawić różne parametry, ale zachowując połączenie z detalem pierwotnym, a zatem automatyczne ponowne przeliczenie detalu z kołnierzem odpowiednio do modyfikacji oryginalnego detalu.

Rozginanie kołnierzy

Rekonstrukcja połączonych detali – Następnie system pozwala zrekonstruować wszystkie połączone detale w odniesieniu do modyfikacji dokonanej w detalu pierwotnym. Pozwala to zaktualizować wszystkie analizowane detale jednym kliknięciem.

Rekonstrukcja połączonych detali

VISI 2021.0 | INŻYNIERIA ODWROTNA – Nowości

Płaszczyzna, walec, sfera i stożek z siatki – Wszystkie funkcje związane z tworzeniem powierzchni zostały wprowadzone, aby zapewnić projektantom szybsze rozwiązanie oraz lepszą jakość powierzchni i przygotowanie modelu. Użytkownik podczas tworzenia powierzchni może wybrać kierunek lub powierzchnię, a następnie podać informacje o typie wiązania: równoległym, prostopadłym lub koncentrycznym.

Płaszczyzna, walec, sfera i stożek z siatki

Siatka do zaawansowanej powierzchni – To polecenie pozwala utworzyć powierzchnię dobrej jakości, a to stanowi alternatywne rozwiązanie dla standardowego polecenia siatki na powierzchnię.

Siatka do zaawansowanej powierzchni

VISI 2021.0 | CAM – Nowości

Obróbka w stałym Z hybrydowa – Najważniejsze ulepszenia to:

  • Stromizny i wypłaszczenia obrabiane są od góry do dołu.
  • Lepsza optymalizacja przejść posuwem przyśpieszonym.
  • Zawsze stosowanie metody przejścia „najkrótszą drogą”.
  • Nowa opcja nakładania się wejść.
Obróbka w stałym Z hybrydowa

Obróbka Waveform (trochoidalna) – W VISI 2021.0 2-osiowy przebieg wyliczania został zoptymalizowany poprzez ulepszenie przetwarzania równoległego. Średnio cykl jest dwa razy krótszy, ale w niektórych przypadkach może być skrócony nawet czterokrotnie.

Uwaga:
Wymaga to posiadania wielowątkowej jednostki CPU.

Obróbka Waveform (trochoidalna)

Rozpoznawanie własności technologicznych – W VISI 2021.0 ulepszony został proces wydłużania otworów do wymiarów przygotówki.
Pozwala to na natychmiastowe utworzenie cykli wiertarskich bez koniecznych zmian, a co za tym idzie, skraca czas przygotowanie programów NC dla dużych detali o skomplikowanej sieci otworów.

Rozpoznawanie własności technologicznych

Wiercenie lufowe – W czasie wycofywania narzędzia z dna otworu można ustalić:

  • Odległość wyłączenia chłodziwa (%).
  • Zmniejszenie posuwu w końcowym wycofaniu.
Wiercenie lufowe

Zarządzanie punktami początkowymi dla dodatkowych mostków – W VISI 2021.0 użytkownik może zdefiniować punkt początkowy dla każdego technologicznego punktu mostka. Opcja jest przydatna do ustawienia niestandardowego punktu początkowego w profilu, gdy automatyczny wybór punktu nie znajduje optymalnego obszaru do rozpoczęcia cięcia.

Bez punktów początkowych użytkownika / Z punktami początkowymi użytkownika.

Zarządzanie punktami początkowymi dla dodatkowych mostków