VISI Blank – Wizualizacja strefy bezpiecznej w procesie kształtowania części.

VISI Blank to zintegrowane rozwiązanie przeznaczone do rozwijania złożonych modeli 3D do postaci 2D. VISI Blank jest przeznaczony dla kosztorysantów, inżynierów, konstruktorów elementów blaszanych oraz producentów tłoczników.

Optymalizuje rozwijanie elementów blaszanych i zapewnia wartościową analizę zachowania materiału podczas procesu formowania. Utworzenie rozwinięcia danej części może być osiągnięte już w kilka minut, co pozwala na: szybkie wykrycie potencjalnych problemów podczas produkcji, oszacowanie kosztów materiału oraz usprawnienie procesu produkcji. Szybka analiza zawarta w VISI Blank pozwala określić obszary części, które mogą wymagać modyfikacji.

Nie zawsze jest możliwość rozwinięcia każdego kształtu przy użyciu narzędzi do rozwijania zawartych w module VISI Progress. W przypadku bardziej skomplikowanych form, kołnierzy oraz głębokiego toczenia VISI Blank jest lepszym rozwiązaniem do utworzenia płaskiego rozwinięcia półfabrykatu.

Forma do rozwinięcia

Wyodrębnianie górnych powierzchni

VISI Blank potrzebuje do działania pojedynczej wyodrębnionej powierzchni z modelu, więc w pierwszym kroku wydzielimy górną powierzchnię z modelu.

Przechodzimy do menu Progress i wybieramy polecenie wyodrębnij warstwę wierzchnią.

Wyodrębnianie górnych powierzchni

Należy zaakceptować wartości parametrów w nowym oknie dialogowym, wybrać materiał jak pokazano poniżej i zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.

Okna wyodrębnij warstwę zewnętrzną i własności detalu

Powinniśmy teraz otrzymać pojedynczą powierzchnię wyodrębnioną z modelu, na której będziemy pracowali.

Pojedyncza powierzchnia wyodrębniona z modelu

Wybranie i analiza modelu

Uruchomimy teraz VISI Blank i skonfigurujemy parametry, w celu utworzenia modelu rozwiniętego.

Ścieżka wybierz VISI Blank z menu Progress

W pierwszej kolejności musimy wybrać model, który chcemy poddać analizie. VISI Blank automatycznie ustali odpowiednie parametry rozmiaru siatki.

Ścieżka wyboru wskaż i analizuj
Okno materiały i grubość teoretyczna

Ustawienia siatki

Po ustaleniu parametrów materiału oraz grubości części należy utworzyć siatkę. Przed wygenerowaniem siatki, można modyfikować poniższe parametry.

Ustawienia siatki

Generowanie siatki

Generowanie siatki

Generowanie półfabrykatu

Po utworzeniu siatki, możliwe jest utworzenie rozwiniętego półfabrykatu części.

Generowanie półfabrykatu

Na tym etapie możliwe jest włączanie i wyłączeni widoków modelu i elementu rozwiniętego w celu ułatwienia przeglądania.

Ikony włączenia i wyłączenia widoków modelu i elementu rozwiniętego w celu ułatwienia przeglądania

Tworzenie raportu

Po utworzeniu rozwinięcia, możliwe jest również wygenerowania raportu w HTML. Raport utworzy zrzut ekranu z aktualnego widoku części.

Tworzenie raportu

Poniżej przedstawiono przykładowy raport HTML.

Przykładowy raport HTML

Kolor cieniowania

Możliwa jest wizualizacja obszarów części z uwzględnieniem zmian grubości materiału.

Kolor cieniowania

Ustawianie limitów pozwala użytkownikowi określić maksymalną i minimalną wartość procentową zwiększenia lub zmniejszenia grubości blachy. Każda wartość poza granicami, nie jest wyświetlana. Możliwe jest ustawienie limitów automatycznie, na podstawie wyników z modelu.

Wskazówka: Istnieje możliwość wykorzystania powierzchni utworzonej w VISI Blank, rozwiniętej części w projektowaniu układu taśmy w VISI Progress. Rozwinięta część może być wykorzystana jako półfabrykat startowy w układzie taśmy.

Nowa wizualizacja strefy bezpiecznej

Podczas sprawdzania części pod kątem zdolności do odkształceń plastycznych, nowy, graficzny tryb reprezentacji analizy rozdziela wynik na sześć potencjalnych stref, które występują w trakcie procesu kształtowania.

Nowa wizualizacja strefy bezpiecznej
  • Silna tendencja do pofałdowań – niewielkie rozciągnięcie w jednym kierunku i ściskanie w przeciwnym z pogrubieniem materiału. Bardzo prawdopodobne wystąpienie zmarszczeń.
  • Skłonność do pofałdowań – rozciąganie w jednym kierunku i ściskanie w przeciwnym z niewielkim pogrubieniem materiału. Możliwe wystąpienie zmarszczeń.
  • Niskie naprężenie – minimalne rozciąganie lub ściskanie w kierunku głównym, lub drugorzędnym.
  • Obszar bezpieczny – strefa poniżej krzywej granicznej formowania, prawdopodobieństwo wystąpienia defektów jest niskie.
  • Obszar graniczny – strefa pomiędzy rejonem bezpiecznym a rejonem narażonym na awarie, proces formowania odbywa się na granicy bezpieczeństwa.
  • Awaria – strefa powyżej granicznej krzywej formowania, prawdopodobieństwo powstania pęknięć jest wysokie (lokalne zmniejszanie grubości blachy).