Dynamiczne modyfikowanie modelu.

VISI daje nieograniczoną możliwość pracy z obiektami powierzchniowymi, bryłowymi i szkieletowymi oraz kombinację wszystkich trzech, bez żadnych ograniczeń. W poniższym opisie funkcjonalności VISI zaprezentowane zostaną opcje:

1. Usuwanie / Wyodrębnianie ścian – funkcja służąca do kasowania, odrywania oraz wyodrębniania ścian z bryły lub z modelu powierzchniowego. Funkcja znajduje również swoje zastosowanie, w przypadku gdy chcemy skasować i ‘załatać’ nadmiarowe ściany na modelu.

Usuwanie / Wyodrębnianie ścian

2. Zamiana ściany przez powierzchnie – polecenie to zamienia ścianę z wcześniej zdefiniowaną powierzchnią. Bryła jest modyfikowana jako funkcja położenia powierzchni rozciągającej lub zmniejszającej bryłę do powierzchni, tak więc to polecenie może być używane do rozszerzenia bryły do większej powierzchni (2), lub do przycięcia bryły powierzchnią (1).

Zamiana ściany przez powierzchnie

3. Przesuwanie ściany – polecenie służące do przesuwania lub wyciągania wybranej ściany. Kierunek jest automatycznie wybrany przez system i pokrywa się z kierunkiem wybranej ściany.

Przesuwanie ściany

Poniżej znajduje się krótki film ilustrujący możliwości funkcji.