Tworzenie powierzchni automatycznej.

VISI daje nieograniczoną możliwość pracy z obiektami powierzchniowymi, bryłowymi i szkieletowymi oraz kombinację wszystkich trzech, bez żadnych ograniczeń. Jedną z przydatnych funkcji modelowania powierzchniowego jest tworzenie powierzchni automatycznej (ang. auto constrained surface).

Celem tej funkcji jest zgrupowanie wszystkich istniejących poleceń, które służą do tworzenia powierzchni. Polecenie tworzenia powierzchni automatycznej umożliwia wybór poprzez okno elementów, które chcemy wykorzystać do wygenerowania powierzchni. Zasadniczo system proponuje metodę tworzenia powierzchni, na podstawie wybranych elementów lub krawędzi. W przypadku, gdy proponowana przez system metoda nie daje pożądanych rezultatów, użytkownik może ją zmienić i dopasować do własnych upodobań.

Na przykład, jeśli użytkownik wybierze tylko dwa elementy, system zaproponuje tworzenie powierzchni prostokreślnej, natomiast jeżeli wybierzemy więcej niż dwa elementy, wzdłuż jednego kierunku system utworzy powierzchnię trasowaną, jeśli wybrane są elementy w dwóch kierunkach (sieć krzywych) system utworzy powierzchnię trasowaną w dwóch kierunkach, itd. Poniżej przedstawiono krótki film prezentujący możliwości polecenia tworzenia powierzchni automatycznej.