Rozkład detali na arkuszu blachy.

W przemyśle “nesting” odnosi się do procesu układania kształtów cięcia w celu zminimalizowania powstałego odpadu.

Funkcja „nestingu” analizuje wybrane detale (ich kształty) przeznaczone do produkcji, a następnie korzystając ze specjalnych algorytmów określa, jak ułożyć wskazane detale w sposób, który pozwala wyciąć zadaną ilość, minimalizując ilość pozostałego odpadu.

Okno funkcji nestingu

Dostępne strategie ułożenia części:

  • Maksymalne wykorzystanie arkusza – opcja maksymalizująca wykorzystanie materiału. Program wybiera ułożenie detali z najniższym wskaźnikiem procentowym opadu. W przypadku, gdy program znajdzie kilka rozwiązań, z podobnym wskaźnikiem odpadu, wybrane zostanie rozwiązanie, które układa części wg kierunku głównego.
  • Wspólna linia cięcia – w przypadku układania detali do cięcia według wspólnej linii, opcja ta pozwala zoptymalizować liczbę cięć wspólnych. Algorytm próbuje układać te części obok siebie.
  • Jeden prostokątny odpad – strategia ułatwia wykonanie prostokątnego odpadu. Zwiększa ilość materiału, który można ponownie wykorzystać.
  • Dwa prostokątne opady – strategia podobna do poprzedniej, z tym wyjątkiem, że otrzymujemy dwa (lub więcej) prostokątne opady.

Nowe funkcje w VISI 2018 R1

  • W najnowszej wersji oprogramowania VISI dodano możliwość ustawienia wartości minimalnych i maksymalnych jako wartości globalnych dla wszystkich części na arkuszu.

Za pomocą tej opcji można zaoszczędzić czas podczas definiowania rozkładu detali na arkuszu blachy, ponieważ pozwala ona na ustawienie tej samej wartości dla wszystkich detali, pamiętając, że jeśli ustawimy tę samą wartość dla minimalnej i maksymalnej ilości detali, system rozłoży na arkuszu blachy dokładnie taką ilość detali.

Rozszerzony arkusz o dodatkowe detale
  • Kolejna nowa funkcja w wersji oprogramowania VISI 2018R1 umożliwia dodanie dodatkowych arkuszy w przypadku, gdy wskazane detale nie zmieszczą się na 1 arkuszu.

Korzystanie z tej opcji, spowoduje, że system utworzy nowy arkusz lub rozszerzy istniejący, tak aby określona liczba detali zmieściła się /rozstała rozłożona.

Opcja rozszerzenie arkusza, powoduje że system utworzy nowy arkusz lub rozszerzy istniejący