Zaawansowane modelowanie – odsprężynowanie ze skanu.

Artykuł opisuje sposób kompensacji odsprężynowania w module zaawansowanego modelowania z użyciem polecenia Dopasowywanie.

Okno przestrzeni roboczej zawiera model nominalny, model skanu części prototypowej, oraz ściągnięte profile ze ścian modeli w 10 przekrojach odsuniętych od siebie co 65 [mm]:

Okno przestrzeni roboczej z widokiem modelu nominalnego

W poleceniu należy zdefiniować grupy dopasowania elementów, wybierając od jakiego do którego elementu program ma dopasować geometrię:

Okno przestrzeni roboczej, dopasowywanie elementów

Z zakończeniem wybierania grup dopasowania program wyświetli podgląd otrzymanych wyników w postaci siatki. Zatwierdzając okno dialogowe, siatka zostanie przeliczona na powierzchnię reprezentującą model skompensowany:

Widok modelu skompensowanego

Zobacz wideo: