Webinar – rozwiązanie do produkcji form

Wiele przedsiębiorstw wykonujących formy wykorzystuje VISI. Wytwarzają następujące produkty:

  • Formy do wtrysku tworzyw
  • Formy do termoformowania ciśnieniowego i próżniowego
  • Formy rozdmuchowe
  • Formy do pianki
  • Formy do wtrysku ciśnieniowego metali
  • Kokile
  • Formy prototypowe

Import danych zewnętrznych

VISI może pracować bezpośrednio z plikami Parasolid, STEP, CATIA V5, Pro-E/Creo, Siemens NX, Solid Works, Solid Edge, ACIS, JTOpen, IGES, DXF, DWG, STL i VDA.Szeroki wybór interfejsów umożliwia użytkownikowi VISI współpracę z każdym klientem lub dostawcą. VISI oferuje użytkownikowi dużą liczbę funkcji służących do naprawiania uszkodzonych danych w najlepszy możliwy sposób. Podczas edycji danych zewnętrznych VISI wspiera użytkownika prostymi funkcjami zamykania brył czy generowania styczności przy przejściach powierzchniowych. Ponadto bezpośrednie modelowanie pozwala również na łatwą modyfikację importowanych modeli. Dzięki dwukierunkowemu interfejsowi zmienione elementy i całe projekty form mogą być ponownie udostępnione partnerom. 

Moduł: VISI Modelowanie

Normalia do form i tłoczników

Zespół funkcji pozwala projektantowi na szybkie skonstruowanie układu korpusu formy i powiązanych elementów. Wykorzystywanie parametrycznej struktury opartej na bibliotekach wiodących dostawców, takich jak: FCPK-Proplastica, Hasco, DME, DMS, Strack, Meusburger, Futaba, LKM, Pedrotti, daje dostęp do parametrów poszczególnych płyt, zapewniając szybką i sprawną modyfikacje układu narzędzia. Wszelkie zmiany wymiarów płyt automatycznie dostosowują położenie każdego elementu prowadzącego i łączącego. Lista detali tworzona jest automatycznie i może być wyeksportowana jako zewnętrzny arkusz kalkulacyjny dla dalszego przetwarzania na przykład do składania zamówień. Parametryczne biblioteki komponentów umożliwiają szybkie i dokładne umieszczenie każdego standardowego elementu i zapewnia, że zmiany mogą być dokonywane w dowolnym momencie projektu. Każdy element posiada pełną listę edytowanych parametrów, co umożliwia wprowadzanie istotnych korekt w projekcie.

Analiza i rozformowywanie

VISI analizuje detal pod kątem możliwości rozformowywania i identyfikuje obszary wymagające użycia suwaków. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom użytkownik może zmienić kąt pochylenia ścian lub zastosować nowe kąty pochylenia. Jeśli nastąpi zmiana detalu VISI wyświetla różnice w stosunku do poprzedniej wersji. Dostępnych jest wiele metod umożliwiających automatyczne wygenerowanie optymalnej linii podziału wokół elementu. Interaktywna praca z programem przy pomocy graficznego interfejsu pozwala konstruktorowi zaprojektować linię podziału dopasowaną do indywidualnych wymagań projektowych. Po znalezieniu optymalnej linii podziału, możliwe jest wyodrębnienie jej do krzywych lub automatyczne podzielenie modelu na odpowiednie ruchome strefy rdzenia, gniazda czy też suwaków. 

Moduł: VISI Analiza

Symulacja wypełnienia, obliczanie odkształceń

Analiza może pójść jeszcze dalej. Unikalną cechą systemu VISI jest zintegrowana analiza reologiczna. Rozpoczyna się ona od obliczenia analizy płynięcia i termodynamiki procesu w celu ustalenia najlepszych warunków wtrysku, a kończy na określeniu skurczu i odkształceń, określonych przez bilans naprężeń wewnętrznych generowanych przez proces formowania wtryskowego. 

Moduł: VISI Flow

Projektowanie elektrod

VISI pozwala użytkownikowi automatycznie wyodrębnić elementy geometrii szczegółowych fragmentów modelu, które mają zostać wytworzone przez drążenie wgłębne. Następnie moduł elektrod określa wymagane szczeliny robocze i dostarcza elektrodom wszystkich ważnych informacji. Automatyczne tworzenie dokumentacji elektrod oszczędza użytkownikowi dużo czasu. Menadżer elektrod ma funkcje do zarządzania: przygotówkami, elektrodami, położeniem elektrod, symulacją pionową, poziomą i kątową, kontrolą kolizji oraz raportami zapisywanymi do formatu HTML lub EPX. 

Moduł: VISI Elektroda