VISI MOULD Kontrola wypełniania gniazda formy.

Kontrola napełniania jest podstawową funkcją modułu VISI Mould i uzupełnia środowisko projektowania form wtryskowych o podstawową symulacją wtrysku/wypełniania gniazda.

Funkcja kontroli napełniania, prowadzi użytkownika przez procedurę krok po kroku, przez co przeprowadzenie analizy przepływu jest łatwe i pomaga dobrać optymalny punkt wtrysku. Do przeprowadzenia symulacji potrzebny jest wybór gniazda formy, wskazanie miejsca wtrysku oraz wybór materiału do obliczeń. Przygotowanie modelu (tworzenie siatki trójkątów oraz wyliczanie grubości detalu) jest prowadzone przez funkcję Definicja Detalu , która otwierana jest automatycznie.

definicja detalu
Definicja detalu
definicja punktu wtrysku
Definicja punktu wtrysku

Analiza pozwala przewidzieć i zwizualizować sposób wypełniania detalu przez tworzywo, tak aby zidentyfikować możliwe linie łączenia i lokalizację pułapek powietrznych oraz ustalić wymagania dotyczące ciśnienia wtrysku.

wizualizacja wtrysku
Wizualizacja wtrysku

Generowanie raportów umożliwia tworzenie dokumentacji zarówno ręcznie ( poprzez wybór zrzutów i widoków) i automatycznie.