Zarządzanie i tworzenie elektrod

VISI Elektroda jest zautomatyzowanym modułem do zarządzania i tworzenia elektrod wraz z ich uchwytami, do precyzyjnych i trudnych w obróbce form wtryskowych i tłoczników. Symulacja ruchu elektrody i kontrola kolizji gwarantują, że elektroda będzie prawidłowo funkcjonowała za pierwszym razem.

 

Kluczowe korzyści:

  • Dynamiczne wyodrębnienie powierzchni drążenia,
  • Liniowe i styczne wydłużenie powierzchni,
  • Wykrywanie kolizji elektrod,
  • Biblioteka uchwytów do elektrod,
  • Animacja ruchu elektrody w kierunku pionowym / bocznym / pochylonym,
  • Eksport do neutralnych plików,
  • Eksport do HTML i EPX,
  • Możliwość wygenerowania programu NC wykorzystując VISI Machining.

Tworzenie elektrod EDM jest jednym z bardziej złożonych i czasochłonnych procesów dla wytwórców form lub tłoczników. Pakiet podstawowych modułów VISI oferuje rozwiązanie dla każdej fazy procesu produkcyjnego. Nawet najbardziej doświadczony projektant elektrod skorzysta z możliwości zautomatyzowania niezbędnych czynności wykorzystując moduł VISI Elektroda.

visi moduł elektroda
Wyodrębnienie części roboczej elektrody

Wyodrębnienie części roboczej elektrody

Po zidentyfikowaniu obszarów, które muszą być wykonane przy pomocy elektrod, wyodrębnianie powierzchni przy użyciu ograniczeń 2D lub 3D, daje możliwość szybkiego i łatwego utworzenia wymaganej geometrii elektrody. Dostępny jest również graficzny sposób wyboru ścian, pozwalający na łatwe wyodrębnienie najbardziej złożonych fragmentów drążonego modelu. Zrozumiałym jest że VISI Elektroda jest narzędziem wymagającym doświadczenia od projektantów elektrod, VISI łączy automatyzację z możliwością ręcznego tworzenia geometrii i zastosowania jej do elektrody. Połączenie tych technologii zapewnia użytkownikowi swobodę w projektowaniu i zapewnia, że wykonanie elektrody będzie zawsze możliwe.

Tworzenie elektrod

Intuicyjny interfejs prowadzi użytkownika przez zaprojektowanie elektrody. Dostępne opcje umożliwiają wydłużenie elektrody w kierunku pionowym lub stycznym. W przypadku elektrod otwartych, możliwe jest wyciąganie w wielu kierunkach. W każdym momencie procesu tworzenia elektrody dostępna jest dynamiczna animacja i kontrola kolizji.

Tworzenie elektrod
Tworzenie półwyrobu, części chwytowej i przygotówki

Tworzenie półwyrobu, części chwytowej i przygotówki

Część chwytowa elektrody i półfabrykat są interaktywnie dodawane do modelu. Można zdefiniować: nazwę elektrody, materiał, typ operacji drążenia, znaczniki, fazowanie, pozycja i obrót. Każda dodana informacja jest automatycznie przenoszona przez projekt elektrody do raportu końcowego HTML.


Tworzenie uchwytu

Uchwyty konstruuje się ręcznie nadając szerokość, głębokość oraz wysokość lub wybiera się je z obszernej biblioteki. W miejscach gdzie dostęp do elektrody jest ograniczony, uchwyt może zostać przesunięty ze środka elektrody, tak aby zapewnić wystarczający prześwit dla drążarki. Dynamiczna animacja i kontrola kolizji gwarantują że kompletna elektroda nie naruszy geometrii detalu.

Zarządzanie elektrodami

Menadżer elektrod ma funkcje do zarządzania: przygotówkami, elektrodami, położeniem elektrod, symulacją pionową, poziomą i kątową, kontrolą kolizji oraz raportami zapisywanymi do formatu HTML lub EPX. Aby zapewnić kompatybilność z innymi systemami CAD / CAM, każda elektroda może być wyeksportowana do innego środowiska używając takich formatów jak: IGES, STEP lub STL.

Zarządzanie elektrodami
Tworzenie bazy wymiarowej i wykonywanie

Animacja i kontrola kolizji

Aby upewnić się, że elektroda wraz z uchwytem są poprawnie wykonane, istnieje możliwość przeprowadzenia graficznej animacji wzdłuż jej osi działania. Automatyczna weryfikacja sprawdzi czy dochodzi do kontaktu pomiędzy elektrodą, a sąsiadującymi powierzchniami. Każda kolizja jest graficznie podświetlana, a elektroda jest przesuwana do punktu styku.


Tworzenie bazy wymiarowej i wykonywanie

Po zaprojektowaniu elektrody można ją bezpośrednio obrobić ( wygenerować program NC) używając VISI Machining. Baza ustawcza dla obróbki CNC i pozycjonowania elektrody na drążarce jest automatycznie tworzona w celu zapewniania ciągłość w całym procesie jej wykonania i użycia. Do wykonania podobnych elektrod możemy wykorzystać szablony, które zawierają opis: narzędzi, ścieżek narzędziowych, warunków technologicznych. Zastosowanie szablonu do nowej elektrody, spowoduje automatyczne utworzenie nowego zestawu ścieżek z zapisanymi parametrami, co znacznie skraca czas programowania i pozwala na utrzymanie sprawdzonego standardu wykonywania elektrod w firmie.

Sprawdź nasze usługi: