Obszary formowanego elementu

Wszystkie obszary formowanego elementu mogą być tworzone korzystając z optymalizacji projektowania form wtryskowych i parametrów procesowych. Część projektantów, twórców form korzysta z opatentowanej technologii firmy Vero, używając modułu do symulacji wtrysku aby obniżyć koszty i dobrać optymalne warunki do zaprojektowania formy wtryskowej. VISI Flow jest unikalnym narzędziem przewidywania idealnym do analizy przed i po produkcji formowanych wtryskowo komponentów tworzywowych.

 

Kluczowe korzyści:

 • Pierwsza zintegrowana aplikacja CAD/CAE,
 • Unikalna, opatentowana technologia bryły siatki,
 • Krótki czas przygotowania obliczeń i modelu,
 • Dokładna symulacja wypełnienia,
 • Identyfikacja problemów estetycznych,
 • Wielokrotne formowanie,
 • Orientacja włókien,
 • Baza materiałowa tworzyw sztucznych,
 • Przewidywanie odkształceń,
 • Analiza termiczna,
 • Optymalizacja układu chłodzenia,
 • Import systemu chłodzenia i zasilania.
 • Symulacja wtrysku wspomaganego gazem, dwu komponentowego i obtryskiwanie

Zaawansowane rozwiązania oprogramowania CAD/CAM dla przemysłu produkcyjnego.

visi moduł flow
Analiza przed produkcją

Analiza przed produkcją

Zanim jakikolwiek projekt jest uruchomiony analiza symulacji wtrysku może wykryć potencjalne problemy produkcyjne takie jak: linie łączenia tworzywa, pęcherzyki powietrza i najlepszą lokalizację punktu wtrysku zapewniając czas na działania korygujące.


Analiza w czasie produkcji

Kiedy część jest już w produkcji i nie przewiduje się zmian symulacja wtrysku może pomóc technologowi lepiej zrozumieć warunki wewnątrz gniazda formy podczas cyklu formowania. Ta procedura może pomóc ocenić skuteczność różnych działań korygujących i produkować bardziej efektywnie dzięki lepszemu formowaniu.

Zintegrowane projektowanie współbieżne

Analiza przed i w czasie produkcji z pewnością są bardzo pomocne, ale jeśli nie odnoszą się do całego procesu, nie gwarantują pełnej optymalizacji części/formy/procesu formowania. To jest jedynie możliwe poprzez zintegrowane analizy CAD/CAM/CAE. Nieprzerwana wymiana danych pomiędzy projektowaniem i analizą zapewnia możliwość identyfikacji potencjalnych sytuacji krytycznych, pozwala ustawić najbardziej efektywne parametry formowania, optymalny układu chłodzenia i przewidywania problemów dotyczących dowolnej części w procesie tworzenia wypraski.


Efektywne rozwiązania

VISI Flow zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs z krótkim przygotowaniem modelu i czasem obliczeń. Początkowo symulację wtrysku wprowadzono na rynek ponad 25 lat temu, VISI Flow łączy potężną wszechstronność modelowania VISI z niekwestionowaną dokładnością wyników analizy metody elementów skończonych. VISI Flow dostarcza kompletne rozwiązania dla konstruktorów i ustawiaczy form wtryskowych, od analizy wypełnienia do obliczenia odkształceń po optymalizację termiczną.

Zintegrowane projektowanie współbieżne
Wiele interfejsów CAD

Wiele interfejsów CAD

VISI Flow może pracować bezpośrednia na plikach z IGES, CATIA v4 i v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL i VDA. Szeroka gama interfejsów zapewnia że użytkownik może pracować z danymi od niemal każdego dostawcy. Bardzo duże pliki mogą być z łatwością obsługiwane, a firmy pracujace na złożonych projektach będą mogły z nich korzystać.

Kanały chłodzące

Dostępne są szeregi metod do importu lub tworzenie jednego z najważniejszych cech narzędzia formy. Wszelkie zasilenia i układy chłodzenia mogą być uwzględniane w analizie i łatwo edytowalne w celu umożliwienia kalkulacji analizy porównawczej.


Opatentowana technologia siatki

Korzystając z opatentowanej hybrydowej technologii siatki, VISI Flow wykonuje rzeczywistą 3-wymiarową symulację przepływu w bardzo krótkim czasie. Siatka modelu tworzona jest za pomocą automatycznej funkcji stosowaną do wszystkich geometrii CAD zapewniającą krótki czas przygotowania modelu i szybkie obliczenia analityczne. Opatentowana metoda siatki daje spójne wyniki niezależnie od wielkości, złożoności lub grubości ścian.

Kanały chłodzące
Baza materiałowa

Baza materiałowa

Dokładność wyniku jest bezpośrednio związana z charakterystyką materiału. VISI Flow zawiera obszerną bazę materiałową, obejmującą szeroki wybór gatunków materiałów i dostawców. Nowe materiały są stale rozwijane i wprowadzane na rynek, co zapewnia dokładne odwzorowanie tworzywa. VISI Flow zapewnia użytkownikowi możliwość łatwego dodawania nowych polimerów lub modyfikację już istniejących materiałów w celu wykonania dokładnej analizy.


Wypełnienie

Faza wypełnienia zapewnia taki sam poziom kontroli wtrysku polimeru do formy jak na dowolnej wtryskarce. Symulacja napełnienia zapewnia możliwośc przewidywania i wizualizacji jak element zostanie wypełniony przez tworzywo sztuczne, dzięki czemu można zidentyfikować potencjalne problemy estetyczne. Moduł wypełnienia oferuje wiele narzędzi umożliwiających użytkownikowi zbadanie zmian formowania wtryskowego takich jak: ciśnienie, temperatura, naprężenia, chłodzenie, orientacja włókien, siły zamknięcia formy i wiele innych.

Kształt

Wyniki przedstawione przez VISI Flow pozwalają operatorowi na wizualizację i pomiar końcowego uformowanego kształtu w celu dobrania odpowiedniego czasu wtrysku, docisku i chłodzenia.
Wyniki będą pomocne przy identyfikacji ewentualnych uszkodzeń, takich jak niedolania podczas fazy docisku. Jeśli to konieczne, możliwe jest aby wyeksportować geometrię wypaczonego modelu dla porównania z pierwotnym modelem CAD w celu usprawnienia projektowania formy wtryskowej.

Kształt
Moduł Termiczny

Moduł Termiczny

Moduł ten jest potężnym narzędziem do szczegółowej analizy wpływu termicznego kondycjonowania wypraski w formie. Termiczny moduł daje możliwość uruchomienia analizy poprzez rozważenie wszystkich możliwych efektów termicznych ze względu na wymianę ciepła pomiędzy wypraską, formą, gorącymi i zimnymi kanałami, wkładkami z w materiałów wysoce przewodzących. Możliwość analizy chłodzenia umożliwia operatorowi wizualizację wypaczeń związanych z układem chłodzenia i określenie najlepszego układu w celu osiągnięcia możliwie najkrótszego czasu cyklu.

Analiza procesu formowania

Inne opcjonalne moduły sprawiają że możliwa jest symulacja wtryskiwania wspomaganego gazem, wtrysku dwu komponentowego, obtryskiwania. We wszystkich modułach VISI Flow system automatycznie przechodzi do tworzenia istotnych analiz i wybranego gatunku materiału.

Analiza procesu formowania

Sprawdź nasze usługi: