Mould Formy wtryskowe

Moduł VISI Mould formy wtryskowe oferuje kompletne stanowisko do projektowania form w oparciu o specyficzne dla branży zautomatyzowane czynności, prowadzące projektanta przez proces tworzenia form.


Kluczowe korzyści z modułu Mould Formy wtryskowe

 • Automatyczne rozpoznawanie zmian konstrukcyjnych
 • Wizualizacja kąta pochylenia
 • Wielowariantowe wyliczanie linii podziału
 • Rozdzielanie rdzenia i gniazda formy
 • Dynamiczne narzędzia projektowania 3D
 • Możliwość modyfikowania katalogów części znormalizowanych
 • Elastyczna edycja elementów
 • Suwaki, wypychacze skośne
 • Kanały chłodzące 3D z kontrolą kolizji
 • Detalowanie
 • Automatyczne tworzenie listy materiałowej
 • Bezproblemowe połączenie z modułami produkcyjnymi

Mould Formy wtryskowe kompletne rozwiązanie do projektowania form w oparciu o pełną automatyzację.

Mould formy wtryskowe 3
Mould formy wtryskowe 4

Weryfikacja i przygotowanie modelu w module Mould formy wtryskowe

Dostępne są niezbędne funkcje służące do przygotowania modelu automatycznie sprawdzające dane modelu pod kątem wykonalności formowania, nadmiarowej geometrii, ścian płaskich i niespójności geometrii. Analiza daje możliwość szybkiego zweryfikowania modelu korzystając ze zdefiniowanych przez użytkownika kolorowych stref pochyleń identyfikując podcięcia i ściany pionowe. Nakładające się elementy geometrii modelu mogą zostać podświetlone, wyodrębnione i automatycznie odseparowane na oddzielną warstwę. Wykrywanie ścian o bardzo małych powierzchniach i ich automatyczne usuwanie daje możliwość wyeliminowania potencjalnie problematycznych ścian jednocześnie zachowując prawidłowa topologie bryły. Wykrywanie potencjalnych problemów na wczesnym etapie przynosi ogromne oszczędności czasu w trakcie dalszego procesu projektowania.

Więcej informacji na temat dostępnych funkcji Analizy.

Tworzenie linii i powierzchni podziału

Dostępnych jest wiele metod umożliwiających automatyczne wygenerowanie optymalnej linii podziału wokół elementu. Interaktywna praca z programem przy pomocy graficznego interfejsu pozwala konstruktorowi zaprojektować linię podziału dopasowaną do indywidualnych wymagań projektowych.

Po znalezieniu optymalnej linii podziału, możliwe jest wyodrębnienie jej do krzywych lub automatyczne podzielenie modelu na odpowiednie ruchome strefy rdzenia, gniazda czy też suwaków.

Kompleksowy zestaw funkcji modelowania powierzchni oraz menadżer powierzchni podziału razem tworzą potężne narzędzie do tworzenia i zarządzania najbardziej złożonymi powierzchniami podziału lub zamykającymi.

Tworzenie linii i powierzchni podziału
Mould formy wtryskowe 6

Zautomatyzowane zestawianie korpusów form w module Mould formy wtryskowe

Zespół funkcji pozwala projektantowi na szybkie skonstruowanie układu korpusu formy i powiązanych elementów. Wykorzystywanie parametrycznej struktury opartej na bibliotekach wiodących dostawców, takich jak: FCPK-Proplastica, Hasco, DME, DMS, Strack, Meusburger, Cabe, Ceni, FCL, Futaba, LKM, Pedrotti, Rabourdin, Siam, Sideco, Siderugica, Knarr, Siscat, TVMP, UMC, VAP i Victoria, daje dostęp do parametrów poszczególnych płyt, zapewniając szybką i sprawną modyfikacje układu narzędzia. Wszelkie zmiany wymiarów płyt automatycznie dostosowują położenie każdego elementu prowadzącego i łączącego. Lista detali tworzona jest automatycznie i może być wyeksportowana jako zewnętrzny arkusz kalkulacyjny dla dalszego przetwarzania na przykład do detalowania lub składania zamówień.

Metody uwalniania podcięć w module Mould formy wtryskowe

Dostępne są dedykowane funkcje tworzenia mechanizmów uwalniających podcięcia, takie jak suwaki, wypychacze skośne i elastyczne i specjalizowane. Oparte na unikalnym rozwiązaniu VISI biblioteki parametrycznych komponentów umożliwią projektantowi dynamiczne konstruowanie elementów rozformowujących podcięcia i możliwość natychmiastowego podglądu ich wpływu na konstrukcję formy.


Inteligentne komponenty

Liczba powtarzających się zadań projektanta może być znacznie zredukowana dzięki zastosowaniu „inteligentnych” standardowych komponentów pochodzących od ponad 35 różnych dostawców. Długość śrub, kołków i innych elementów dopasowuje się automatycznie do różnych grubości płyt. Trzony wypychaczy są automatycznie przycinane do odpowiedniej długości wynikającej z kształtu elementów formujących ( Rysunek 5 ). Aby zapobiec obracaniu się, wypychacze mogą być blokowane za pomocą różnych sposobów.

Mould formy wtryskowe 7
Mould formy wtryskowe 8

Zintegrowany system chłodzenia

Kanały chłodzące mogą być łatwo wstawiane przy użyciu dedykowanego kreatora systemu chłodzenia. Wystarczy naszkicować ścieżkę przebiegu kanału chłodzącego metodami projektowania szkieletowego, a kreator pozwoli konstruktorowi dowolnie wybrać pozycję oraz rozmiar kanałów, jednocześnie kontrolując automatycznie \ odległości pomiędzy kanałami, upewniając, że kanały nie przecinają się z innymi elementami formy.

Standardowe elementy układów kanałów chłodzących mogą być z łatwością wstawiane z bibliotek wiodących producentów. Każdy obwód chłodzący może być wyeksportowany jako szablon projektu i ponownie użyty w innym projekcie. Jeżeli wymiary inne od poprzedniego projektu, system kanałów chłodzących może być automatycznie dopasowany, tak aby pokrywał się z nowymi rozmiarami płyt.

Detalowanie formy w module Mould formy wtryskowe

Kompletny zestaw, szczegółowych rysunków 2D może być wygenerowany bezpośrednio ze złożenia brył. Obejmuje to w pełni edytowalne widoki 2D, przekroje izometryczne, automatyczną tabele wymiarowania, typy otworów i tabele pozycji elementów. Poszczególne szczegóły mogą być utworzone z dowolnego elementu w złożeniu i wyświetlane w postaci renderowanych brył 3D i rysunków płaskich 2D.

Każdy standardowy element katalogowy posiada odpowiednią reprezentacje w widoku przekroju. Zmiany w modelu 3D spowodują automatyczną modyfikacje widoków 2D wraz z każdym asocjatywnym wymiarem. Tabela listy części oraz ich odpowiednie odnośniki mogą być dodane do rysunku za pomocą dedykowanych funkcji do zarządzania złożeniami.

Mould formy wtryskowe 8
Mould formy wtryskowe 9

Moduły produkcyjne

Wszystkie aplikacje VISI działają w jednym, łatwym w użyciu środowisku z opartymi na wiedzy praktycznej modułami do projektowania narzędzi postępowych oraz form wtryskowych.

Po zakończeniu projektowania narzędzia lub formy, technologia obróbki płyt może być zrealizowana przy pomocy funkcji automatycznego rozpoznawania cech technologicznych; wiercone otwory i kieszenie są automatycznie wykrywane wraz z doborem odpowiednich cykli wiercenia i frezowania 2D. Dla kształtów 3D, gniazd i rdzeni form oraz matryc i stempli przyrządów wielotaktowych, VISI Machining utworzy bezpośrednio ścieżki narzędzi według strategii konwencjonalnych, HSM oraz 5 – osiowych na modelu.

Zarządzanie modelem w tym samym środowisku, przez cały projekt, od zaprojektowania detalu do jego wytworzenia, gwarantuje spójność danych i wysoką sprawność całego procesu. Skomplikowane otwory matryc i odpowiednie stemple mogą być wykonane dzięki integracji z modułem PEPS – WireEDM.


Mould Formy wtryskowe to kompletne rozwiązanie do projektowania form opierające się na pełnej automatyzacji.

Sprawdź nasze usługi: