Wbudowana funkcjonalność CAD

VISI Modelowanie jest podstawą wszystkich modułów systemu. Stanowi solidny i wydajny system modelowania bryłowego i powierzchniowego, oparty na standardowym jądrze Parasolid®. W połączeniu z technologią powierzchni, analizą modelu i projektowaniem 2D.


Kluczowe korzyści:

 • Naprawa modelu, wprowadzanie pochyleń, zaokrągleń,
 • Bezpośrednia praca na danych krawędziowych, bryłowych, powierzchniowych, siatce mesh,
 • Obróbka kieszeniowa i operacje frezowania
 • Wielopoziomowe zagnieżdżenie kieszeni
 • Szeroka gama translatorów CAD,
 • Bezpośrednia edycja modelu, zaślepianie otworów, modelowanie powierzchni prowadzących,
 • Analiza geometrii, wykrawanie szczelin, porównywanie zmian w modelach.

VISI Modelowanie oferuje pełną elastyczność w zakresie konstruowania, edycji oraz naprawy najbardziej złożonych obiektów 3D.

visi frezowanie
Frezowanie 2D

Frezowanie 2D

Oferuje praktyczne, intuicyjne i łatwe w obsłudze strategie do programowania 2.5D, włączając obróbkę indeksowaną na maszynach 4- i 5-osiowych. Rozpoznawanie geometrii modelu pozwala na automatyczne wykrycie otworów, gwintów, kieszeni oraz profili wykorzystywanych do tworzenia ścieżek frezowania i cykli wiercenia.


Kluczowe korzyści:

 • Automatyczne rozpoznawanie otworów, kieszeni i profili,
 • Gotowe cykle wiercenia, wiercenie głębokich otworów,
 • Frezowanie 2.5D na złożonych kształtach zdefiniowanych przez obrót, wyciągnięcie i po konturze,
 • Obróbka indeksowana,
 • Compass Technology – automatyczne tworzenie ścieżek narzędziowych, na wcześniej wykrytych otworach, kieszeniach, profilach itp.

Frezowanie 3D

Frezowanie 3D jest modułem przeznaczonym do obróbki złożonych modeli bryłowych, powierzchniowych oraz siatkowych (STL). Użytkownik ma do wyboru szereg strategii obróbkowych, w celu utworzenia wydajnego kodu NC.


Kluczowe korzyści:

 • Ograniczenie ścieżek poprzez odchylenie kątowe, profil, powierzchnie kontrolne, współrzędne,
 • Dynamiczna aktualizacja przygotówki,
 • Pełna kontrola narzędzia i uchwytu,
 • Ponad 25 różnych strategii frezowania 3D, w tym obróbka: zgrubna, zgrubna waveform, frezowanie żeber, wierszowanie, spiralna/promieniowa, przejściowa (Morph), rzutowanie, Stały Z, Stały z Evo, Stały z HM, płaszczyzn, przeskok 3D, powierzchni, resztkowa: wierszowaniem, stałym Z, ołówkowa,
 • Strategia waveform – stała szerokość skrawania w każdym położeniu narzędzia, równomierne obciążenia, stały kąt opasania narzędzia,
 • Szablony obróbki, generowanie raportów obróbki oraz listy narzędzi.
Obróbka 3D
Obróbka 5-osi

Obróbka 5-osiowa symultaniczna

Moduł ten jest używany do obróbki złożonych detali z głębokimi gniazdami, wysokimi i stromymi ścianami, podcięciami oraz małymi promieniami. Zasadniczo taka geometria wymagałaby zastosowania przedłużek narzędzi lub narzędzi o dużej długości, co zwiększa ryzyko ugięcia, a w rezultacie otrzymania powierzchni o niskiej jakości. Dzięki dojazdom narzędzia pod różnym kątem, użytkownik wykorzystuje krótsze narzędzia o większej sztywności. W rezultacie uzyskuje się stałe obciążenie narzędzia, co zwiększa jego trwałość i umożliwia uzyskanie powierzchni o wysokiej jakość.


Kluczowe korzyści:

 • Konwersja ścieżki z 3 osi do 5 osi,
 • 5-osiowa obróbka zgrubna i wykańczająca,
 • Strategie frezowania turbin i łopatek,
 • Krzywa synchronizacyjna do kontroli przemieszczania narzędzia,
 • Pełna edycja Ścieżek narzędzia.

Sprawdź nasze usługi: