PEPS-Wire EDM

VISI wykorzystuje rozpowszechniony system PEPS-Wire EDM, opracowany specjalnie do wykonywania form wtryskowych, tłoczników, wytłaczarek i narzędzi do wytłaczania. W pełni funkcjonalny system VISI PEPS-Wire posiada funkcje automatycznego rozpoznawania profili przeznaczonych do cięcia drutowego w tym geometrię pochyloną, stożkową oraz kontury 4 osiowe bezpośrednio z modelu.


Kluczowe korzyści

 • Obszerna biblioteka maszyn i odpowiednich postprocesorów,
 • Funkcja automatycznego rozpoznawania profilii, włączając kontury 4 osiowe, zmienny stożek, zmienną powierzchnię,
 • Cięcia zgrubne i wykańczające dla matryc i stempli,
 • Opcja wielu mostków z ich automatycznym usuwaniem,
 • Cięcia z odwórconym kierunkiem dla przejść zgrubnych, wykańczających i przy usuwaniu mostków,
 • Obróbka destrukcyjna ( wypalanie ) kieszeni profili okrągłych, nieregularnych itp.,
 • Zmiana punktów technologicznych w każdym cięciu
 • Prosty i intuicyjny sposób dodawania wielu mostków i narożników

VISI PEPS Wire – bezbłędne cięcie drutem EDM

visi wire peps
Intuicyjny interfejs użytkownika

Intuicyjny interfejs użytkownika

Operacje 2 i 4 osiowe pozwalają użytkownikowi na wybór parametrów takich jak: kierunek obróbki, automatyczne odsunięcie ścieżki, wejście po łuku, długość mostka, długość odejścia, technologia podejścia i odejścia i wiele innych. Każdy parametr wsparty jest  przez graficzną podpowiedź, pozwalającą na lepsze zrozumienie działania funkcji.

Funkcja automatycznego rozpoznawania

VISI PEPS Wire posiada zaawansowane funkcje do automatycznego rozpoznawania cech ( profili ), opracowane specjalnie dla technologii cięcia elektroerozyjnego. Wykrywanie cech obejmuje: otwory okrągłe, otwarte i zamknięte kieszenie o stałym i zmiennym pochyleniem ścian, zmiennej powierzchni górnej detalu oraz 4 osiowe. Jest to osiągane jednym kliknięciem myszy. Powstałe w ten sposób cechy technologiczne ( profile ) są pogrupowane dzięki czemu można szybko i bezbłędnie wyznaczać ścieżki korzystając z wybranej metody cięcia.


Narzędzia do modyfikacji cech (profili)

VISI posiada graficzne funkcje pozwalające na łatwe edytowanie zaawansowanych cech ( profili ) 4 osiowych lub o zmiennym pochyleniu. ‘Więzy’ lub ‘linie synchronizacji’ mogą być łatwo dodawane do cech 4 osiowych, a ich widok jest dynamicznie aktualizowany. Przydatne jest to szczególnie przy projektowaniu ustników do wyciskania profili. Profile o zmiennym pochyleniu można edytować graficznie, przeciągając kąt na określonej ścianie profilu przy pomocy interaktywnych suwaków graficznych dostępnych w VISI.

Narzędzia do modyfikacji cech
Tworzenie i usuwanie mostków

Tworzenie i usuwanie mostków

VISI PEPS-Wire pozwala użytkownikowi na definiowanie wielu punktów startowych na detalu. System może automatycznie utworzyć mostki w pobliżu każdego nowego położenia otworu startowego. Cięcie bez obsługowe zachodzi dzięki pozostawianiu mostków po wszystkich cięciach wstępnych. Dostępnych jest wiele strategii wycinania detali, np. przeprowadzenie wszystkich zgrubnych cięć, pozostawienie mostków, następnie usunięcie mostków i wykonanie cięć wykańczających ( matryca ), lub inaczej przeprowadzając cięcia zgrubne i wykańczające pozostawiając detal lub odpad na swoim miejscu, a po usunięciu mostków wykończyć tylko obszar po mostku ( matryca ).

Weryfikacja oraz symulacja ścieżki narzędziowej

Przebieg ścieżki drutu może być symulowany używając zrenderowanego modelu bryły i elementów mocujących. Wykryte kolizje są podświetlane zarówno na modelu, jak i w postaci komunikatów. W momencie usuwania mostków, symulator powiadamia o tym operatora i przeprowadza test usuwania wyciętego materiału, dokładnie symulując proces cięcia na wycinarce drutowej. Weryfikator ścieżki narzędziowej sprawdza również, czy gotowy detal może być swobodnie wyjęty z materiału wyjściowego. Możliwe jest również porównanie części detalu docelowego i wyciętego, umożliwiając wykrycie pozostałego jeszcze naddatku lub wcięć.


Baza postprocesorów

VISI PEPS-Wire obsługuje szeroki zakres maszyn EDM np. Agie, Charmilles, Brother, Fanuc, Hitachi, Makino, Ona, Sodick, Seibu i Mitsubishi. Wykorzystywane są przy tym dane technologiczne pochodzące ze wspieranych obrabiarek, włączając w to pliki JOB/Script dla Agie i plik wyjściowy CMD dla Charmilles. Postprocesory można łatwo konfigurować by spełnić wymagania różnych wersji obrabiarek.

Weryfikacja oraz symulacja ścieżki narzędziowej
Automatyczne strategie cięcia

Automatyczne strategie cięcia

VISI PEPS-Wire oferuje kilka zdefiniowanych strategii cięcia dla automatycznego porządkowania przejść zgrubnych, wykończeniowych oraz usuwania mostków, w celu zaspokojenia potrzeb warsztatowych, takich jak ‘cięcie dzienne z nadzorem’ i ‘cięcie nocne bez nadzoru’.


Dodatkowe funkcje

 • Wsparcie 4 osiowego cięcia bezodpadowego, łącznie z odcinaniem resztek,
 • Wycinanie ścian pochylonych, można wycinać ostre narożniki, stożkowe i o stałym promieniu,
 • Różne odsunięcie ścieżki dla cięć głównych i dla cięć usuwających mostki,
 • Dodatkowe kody M zawierające polecenie ‘Stop warunkowy / Stop bezwarunkowy’, ‘Wyłączenie/Włączenie zasilania’ oraz konfigurowalne w dowolnym momencie,
 • Automatyczne tworzenie otworów startowych używając punktów CAD,
 • Możliwość wybierania innego rodzaju drutu dla wspieranych maszyn,
 • Technologia automatycznego podejścia i odejścia, umożliwiające stopniowe zwiększanie i zmniejszanie mocy prądu.

Sprawdź nasze usługi: