Modelowanie CAD

VISI Modelowanie CAD stanowi podstawę wszystkich modułów systemu. Stanowi solidny i wydajny system modelowania bryłowego i powierzchniowego, oparty na standardowym jądrze Parasolid®. W połączeniu z technologią powierzchni Vero, analizą modelu i projektowaniem 2D, VISI Modelling oferuje pełną elastyczność w zakresie konstruowania, edycji oraz naprawy najbardziej złożonych obiektów 3D.

 

Kluczowe korzyści z modułu Modelowanie CAD

  • Łatwy, intuicyjny interfejs,
  • Oparty na jądrze Parasolid®,
  • Połączone modelowanie szkieletowe, bryłowe i powierzchniowe,
  • Operacje logiczne na bryłach i powierzchniach,
  • Analiza i naprawa powierzchni, brył,
  • Szybki rendering i mapowanie tekstur,
  • Automatyczne tworzenie listy materiałowej,
  • Automatyczne detalowanie narzędzia (formy, przyrządy),
  • Zaawansowane modelowanie odkształceń.

Solidne oprogramowanie do modelowania CAD powierzchniowego i bryłowego.

VISI modelowanie CAD moduł 1
VISI modelowanie CAD moduł 2

Szeroki zakres interfejsów CAD

VISI może współpracować bezpośrednio z plikami Parasolid, IGES, STEP, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, ACIS, DXF, DWG, JT Open, STL i VDA. Poprzez specjalne translatory współpracuje z plikami CATIA v5 i v6 ( wczytywanie i zapis), Creo, UG-NX. Możliwość pomijania uszkodzonych elementów podczas procesu importowania daje możliwość zarządzania najbardziej niespójnymi danymi oraz łatwej pracy z bardzo dużymi plikami.

Modelowanie CAD hybrydowe

VISI daje nieograniczoną możliwość pracy z obiektami powierzchniowymi, bryłowymi i szkieletowymi oraz kombinację wszystkich trzech, bez żadnych ograniczeń. Modelowanie bryłowe jest podstawowym sposobem projektowania, choć często ograniczone jest do geometrii pryzmatycznej lub podstawowej. Polecenia modelowania bryłowego obejmują operacje logiczne, takie jak: dodawanie, odejmowanie, część wspólna, wyciąganie, obrót, wydrążenie, cięcie, tworzenie gniazda. Modelowanie powierzchniowe zawiera odrębny zestaw narzędzi i technik dla tworzenia geometrii powierzchni swobodnych. Funkcje modelowania powierzchniowego obejmują tworzenie powierzchni: prostokreślnej, N-bocznej, rurowej, z zamkniętego obszaru, stycznej, przeciąganej, automatycznej, trasowanej i innych Polecenia te połączone są z możliwością zaawansowanej edycji powierzchni, co umożliwia naprawę importowanej geometrii i projektowanie najbardziej złożonych modeli 3D.

Zaawansowane modelowanie CAD – odkształcenia

Zaawansowanie modelowanie CAD przynosi korzyści wszystkim użytkownikom, w każdym sektorze przemysłu. Funkcje modelowania CAD dają możliwość deformowania geometrii modelu, jednocześnie zachowując integralność oraz krzywiznę, aż do warunku ciągłości G4 – co jest szczególnie ważne dla detali o wysokim połysku ( czarne, białe, chromowane) lub do detali, które muszą spełnić wymagania aerodynamiczne. Edycja modelu obejmuje gięcie, skręcanie, rozciąganie oraz deformację pozwalającą użytkownikowi CAD zdefiniować początkowe i końcowe warunki geometryczne w celu przeprowadzenia zmian kształtu. Praktyczne zastosowanie umożliwia analizę efektu od sprężynowania blach, naprawianie geometrii i zmian w projekcie elementów detali z tworzyw.

Zaawansowane modelowanie – odkształcenia
Edycja i naprawa powierzchni

Edycja i naprawa powierzchni

Szczeliny pomiędzy powierzchniami importowanych modeli mogą być automatycznie naprawione, co zapobiega czasochłonnemu procesowi zaklejania ich małymi płatami powierzchni. W miejscach gdzie powierzchnie są uszkodzone lub ich brakuje, VISI automatycznie tworzy krzywe krawędziowe, co przy użyciu wszechstronnego zestawu funkcji tworzenia powierzchni znacznie ułatwia te działania. By być pewnym, że nowe powierzchnie mieszczą się w granicach tolerancji, można porównywać nowe i stare w celu sprawdzenia minimalnego i maksymalnego odchylenia krzywizny. Zamknięcie modelu powierzchniowego do bryły eliminuje problemy w późniejszym procesie projektowania i przynosi natychmiastowe korzyści modelowania bryłowego. Możliwość płynnego przełączania się pomiędzy modelowaniem bryłowym, a powierzchniowym daje użytkownikowi nieograniczoną swobodę, pracy na skomplikowanych plikach CAD.

Pełny zakres krzywych 3D i krzywych linii podziału

System daje możliwość stworzenia krzywych 3D, w tym krzywych parametrycznych, linie przekroju, spirale, elipsę, hiperbole, parabole, hipocykloidę oraz wiele innych krzywych mechanicznych. Zaawansowana edycja krzywej umożliwia: wymuszenie styczności i ciągłości między krzywymi , przenoszenie punktów kontrolnych oraz łączenie lub wydłużanie krzywych. Edycja krzywych łączonych daje możliwość użycia wielu kombinacji poleceń w celu utworzenia dokładnej krzywej wykorzystywanej do konstruowania, przycinania lub obróbki powierzchni.

Pełny zakres krzywych 3D i krzywych linii podziału
Automatyczne generowanie rysunków 2D

Automatyczne generowanie rysunków 2D

Szczegółowe rysunki 2D mogą zostać wygenerowane bezpośrednio z modelu 3D w postaci widoków, przekroi 2D, wyrwań oraz widoków izometrycznych. Wymiarowanie wraz z typami otworów i tabelą pozycji może być realizowane automatycznie lub ręcznie. Szczegóły mogą być utworzone z dowolnego elementu złożenia i wyświetlane w postaci renderowanych brył 3D i rysunków płaskich 2D. Wstawiane elementy katalogowe modelu 3D posiadają odpowiednią reprezentację, zarówno w widoku jak i przekroju. Zmiany w modelu 3D spowodują automatyczną modyfikacje widoków 2D wraz z każdym połączonym wymiarem. Tabela pozycji listy części oraz ich odpowiednie odnośniki mogą być dodane do rysunku za pomocą komend zarządzania złożeniami.

Sprawdź nasze usługi: