Analiza części i projektowanie taśmy.

Moduł Progress oprogramowania VISI zawiera szereg funkcjonalności pozwalających na projektowanie tłoczników. Począwszy od analizy detalu, poprzez projektowanie taśmy aż do projektu narzędzia.

Odnosząc się do elementów z kołnierzami o zagięciach liniowymi, pracę rozpoczyna się od polecenia Analiza części. Poszczególnymi etapami prowadzącymi użytkownika przez omawiane polecenie są: wyodrębnienie warstwy obojętnej, przypisanie materiału, automatyczne rozwinięcie elementu oraz zaprojektowanie kolejnych kroków kształtowania:

Kończąc analizę części przechodzi się do projektowania taśmy poleceniem Analiza taśmy. Analizując taśmę określa się podstawowe parametry opisujące: liczbę taktów, szerokość taśmy, odległości między detalami w poziomie i w pionie oraz kąt pozycjonowania:

Zatwierdzając okno definicji parametrów taśmy przechodzi się do układu zawierającego zarys elementu oraz linie zagięć. Na tym etapie dodawane są wewnętrzne stemple wykrawające, zewnętrzne stemple odkrawające czy stemple pilotujące:

Mając zaprojektowane stemple wykrawające, do taśmy przypisuje się modele bryłowe utworzone w analizie części. Umożliwi to zaprojektowanie stempli gnących, których geometria jest automatycznie wyciągana ze ścian modelu:

Dla zaprojektowanej taśmy wyświetlane są siły wykrawania oraz kształtowania elementów. Tak zaprojektowana taśma stanowi element wejściowy konstrukcji narzędzia wielotaktowego.

Dowiedz się więcej: