Generowanie prostej obróbki dla kieszeni zamkniętej.

Programowanie obróbki rozpoczniemy od wybrania z zakładki Obróbka funkcji Navigator.

Programowanie obróbki

Na górze nowo otwartego okna znajdują się trzy zakładki, pierwsza zakładka Cechy służy do kontroli całej obrabianej geometrii modelu np. kieszeni, profilu, otworu, półfabrykatu itp.

Druga zakładka wyświetla całą instrukcję CAM, wewnątrz okna możliwa jest edycja wybranej operacji, narzędzia, parametrów ścieżki itp.

Trzecia zakładka służy do generowania i zarządzania operacjami wycinania drutowego.

Navigartor obróbek

Po wyświetleniu okna Navigartor kolejnym krokiem jest zdefiniowanie kieszeni do obróbki. Na karcie Cechy poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy wywołujemy menu, z którego należy wybrać opcję Definiowanie otworów/profili >> Dodaj profil.

Definiowanie otworów

Jako cechę możemy tutaj wskazać elementów typu: ściana, punkt, okrąg, łuk, profil, zbiór punktów. Program pozwoli wybrać dowolny z tych elementów i stworzy z nich cechę: otwór ślepy i przelotowy, kieszeń zamknięta i otwarta, stempel.

Przed wyborem należy upewnić się, że ikona Otoczenie ścian jest aktywna, kolejnym krokiem jest wskazanie dna kieszeni, jak pokazano na zdjęciu poniżej.

Wskazanie dna kieszeni

Po wybraniu dna kieszeni automatycznie otworzy się nowe okno dialogowe, zawierające informacje na temat tego, co zostało wybrane, ponadto można tutaj dodawać lub usuwać geometrię.

Okno dialogowe

Po zakończeniu dodawania elementów i zaakceptowaniu okna automatycznie otworzy się kolejne menu, program wykrywa rodzaj i rozmiar elementu na podstawie wskazanej geometrii, dzięki czemu niektóre parametry można edytować na tym etapie.

Ręczne definiowanie otworów

W tym przypadku nie będziemy modyfikować parametrów, więc akceptujemy okno. Wyszukanie cechy daje nam możliwość dodania pierwszej ścieżki narzędzia.

Okno ścieżki

Klikamy prawym klawiszem myszy na wyszukanej Kieszeni i z menu wybieramy Dodaj operację.

Dodaj operację

Po wyborze opcji otworzy się okno dialogowe Operacje.

Okno dialogowe operacje

W tym obszarze możemy wybrać operację, która posłuży nam do wygenerowania odpowiedniej ścieżki narzędzia. Program automatycznie odfiltrowuje wszystkie operacje, których nie można zastosować do wybranej cechy.

Wybranie odpowiedniej Operacji oraz zaakceptowanie okna przenosi nas do kolejnego kroku, jakim jest wybór narzędzia.

Okno dostępnych operacji

Po wyborze odpowiedniego narzędzia i zaakceptowaniu okna wyświetli nam się okno operacji, pozwalające na zmodyfikowanie parametrów obróbki.

Modyfikowanie parametrów obróbki

W tym przypadku zmodyfikujemy parametry takie jak Boczny, Na dnie, Metoda podejścia oraz Max zagłębienie. Akceptujemy okno, ścieżka narzędzia zostanie automatycznie wygenerowana.

Automatycznie wygenerowana ściana narzędzia

Aby przeprowadzić symulację ścieżki, przechodzimy na zakładkę CAM, klikamy prawym klawiszem myszy na wygenerowanej operacji i z wyświetlonego menu wybieramy Analiza toru narzędzia.

Analiza toru narzędzia

Poniżej znajduje się krótki filmik pokazujący wyżej opisany sposób wyszukania cechy i wygenerowania prostej obróbki.