Integracja VISI PEPS z EDM Expert.

Baza technologii do obrabiarek AgieCharmilles.


Poniższy przykład pokazuje wycinanie dwóch kieszeni w technologii WEDM, przy użyciu programu VISI oraz danych technologii z bazy aplikacji EDM Expert.

VISI wykorzystuje rozpowszechniony system PEPS-Wire EDM, opracowany specjalnie do wykonywania form wtryskowych, tłoczników, wytłaczarek i narzędzi do wytłaczania. W pełni funkcjonalny system VISI PEPS-Wire posiada funkcje automatycznego rozpoznawania profili przeznaczonych do cięcia drutowego w tym geometrię pochyloną, stożkową oraz kontury 4 osiowe bezpośrednio z modelu.

W pierwszym kroku przeprowadzone zostało automatyczne rozpoznawanie kieszeni na obrabianym detalu, które mogą zostać wycięte w technologi cięcia elektroerozyjnego, a następnie dodana została operacja wycinania 2 osiowego. Program automatycznie opisuje wycinany kontur oraz nadaje mu odpowiednią wysokość, oraz ewentualne kąty pochylenia.

Wywołanie aplikacji EDM Expert odbywa się poprzez zakładkę z ustawieniami technologii. Operator musi wybrać odpowiedni typ wycinarki, obrabiany materiał i średnicę drutu, tak aby możliwe było wybranie odpowiednich parametrów cięcia tj.: liczba przejść, prędkość cięcia oraz wymagana chropowatość wykończenia powierzchni.