Kołnierze nieliniowe i przetłoczenia.

Moduł VISI Progress zawiera w sobie funkcjonalności do rozwijania i analizy kołnierzy nieliniowych i przetłoczeń.

Analizę części z kołnierzami nieliniowymi i przetłoczeniami należy rozpocząć od wyodrębnienia modelu powierzchniowego. Powierzchni tej można przypisać odpowiedni materiał, grubość oraz parametry warstwy obojętnej:

Następnie przechodzimy do rozwijania poszczególnych kołnierzy i przetłoczeń. Do rozwijania wspomnianych cech służą polecenia Rozwijanie kołnierza nieliniowego oraz Rozwijanie Blank.

Równolegle, podczas rozwijania przeprowadzane są obliczenia rozkładu grubości na kształtowanych ściankach modelu. Pozwala to na wykrycie miejsc krytycznych pocienień czy obszarów spęczania:

Funkcje rozwijania bazują na modelu powierzchniowym, który generowany jest na początku projektu. Po zakończeniu rozwijania i uzyskaniu wykroju modele powierzchniowe zamienia się na modele bryłowe:

Zobacz więcej na filmie: